پماد ام جی باریج

 

پماد مقعدی ام جی باریج

شکل دارويي:

پماد ـ تيوب در دو وزن ۲۰ گرم و ۳۰ گرم همراه با بروشور در جعبه مقوايي

موارد مصرف:

1- رفع علائم ناشي از بواسير (haemorrhoid) درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش و سنگيني مقعد و زورپيچ (tenesmus).
2- شقاق مقعد(Annal fissure)

اجزاء فراورده:

اسانس گیاه مورد (Myrtus communis)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 5/7-6 درصد 1و 8 سينئول در فرآورده

مواد مؤثره:

آلفا پينن، 1و 8 سينئول، ليمونن، آلفا ترپينئول و ليناليل استات.

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه محسوب میشود. علاوه بر این ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد از جمله این گیاهان است که ضدباکتري و ضد قارچ(1)، ضدالتهاب و التيام‌بخش و در بهبود زخم‌ها مؤثر است و عرق تهيه شده از برگ و گل آن، قابض و بندآورنده خون است.(2) مونوترپن‌ها و سسکوئيترپن‌هاي موجود در اسانس مورد اثر ضدباکتري، ضدقارچ و ضدعفونيکننده دارند و در طب عاميانه از اسانس مورد براي رفع علائم هموروئيد استفاده شده است.(3) همچنين اسانس مورد ضداحتقان و قابض مي‌باشد.(4)

در یک مطالعه برای تعیین یون‌های وازواکتیو در گیاهانی که به طور موضعی و سیستمیک برای درمان هموروئید استفاده می‌شوند، پژوهشگران نتیجه گرفتند گیاه مورد که از جمله گیاهان استفاده شده برای درمان موضعی هموروئید می‌باشد دارای یون‌های وازواکتیو به ویژه یون‌های منقبضکننده عروق است و موجب اثرات درمانی در هموروئید می‌شود.(5)
در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بواسير درجه I و II از پماد امجی يا پماد آنتي‌‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01).از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد مورد و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت(P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(6)

دستور مصرف:

در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود.

موارد منع مصرف:

منع مصرف خاصي براي پماد امجي وجود ندارد.

عوارض جانبي:

در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي:

مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

نکات قابل توصيه:

×پماد امجی باریج را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

×قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

×قبل از مصرف پماد ناحيه مقعد را با آب ولرم به خوبي تميز نمائيد.

×دوره درمان را كامل نمائيد.

×در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد. در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

×پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

×فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

×این اطلاعات را نزد خود نگهدارید، ممکن است بخواهید دوباره آن را مطالعه نماییدReferences:

1. I. Rasooli, M. L. Moosavi, M. B. Rezaee and K.Jaimand. Susceptibility of Microorganisms to Myrtus Communis L. Essential Oil and its Chemical Composition. J. Agric. Sci. Technol.(2002) Vol. 4: 127-133

2ـ زرگري، علي، گياهان داروئي، جلد 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1370: 306ـ302.

3. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 585-586
4.Encyclopedia of herbs and their uses. London,Dorsley kendesley 1995: 316.
5.Mahir Gulec, Recai Ogur, Hüsamettin Gul,Ahmet Korkmaz , Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22,No.2, April 2009, pp.187-192

6ـ فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد.پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

آخرين بازنگري: 09/10/1394rb