کپسول نرم دپروهرب باریج

افسردگي از شايع‌ترين اختلالات روانپزشکي با شيوع 25-15 درصد مي‌باشد که مي‌تواند موجب افت عملکرد فرد در زمينه‌هاي مختلف شخصي و اجتماعي و عدم احساس لذت و ايجاد فشار عاطفي گردد.(1) بر اساس شاخص‌هاي تشخيصيDSM IV؛ نشانه‌هاي اختلال افسردگي اساسي
[Major Depressive Disorders (MDD)]
عبارتند از: خلق افسرده همراه با اختلالات خواب؛ کاهش علاقه/ لذت؛ احساس گناه يا بي‌ارزش بودن؛ تغييرات ميزان انرژي/ خستگي؛ اختلال تمرکز/ توجه؛ تغييرات اشتها / وزن؛ اختلالات رواني حرکتي و تفکرات خودکشي. براي تشخيص MDDلازم است خلق افسرده يا کاهش علاقه/ لذت به همراه 4 نشانه ديگر حداقل به مدت 2 هفته وجود داشته باشد و اين نشانه‌ها به علت داغديدگي نباشد. معمولاً اختلالات افسردگي مزمن و عودکننده هستند و تا 70% بيماراني که دچار يک حمله افسردگي اساسي شده‌اند، حمله ديگري را تجربه خواهند کرد. همچنين هنگامي که مصرف داروهاي ضدافسردگي متوقف مي‌شود، بايستي نظارت باليني بر اساس شرايط فردي هر بيمار ادامه يابد.

نتایج مطالعات فارماکولوژيک و بالينی

در مطالعه اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم در موش‌هاي سفيد آزمايشگاهي؛ تجويز خوراکي اين اسانس با غلظت‌هاي 5/0 تا 2 درصد؛ زمان بي‌حرکتي موش در تست شناي اجباري را کاهش داد و تزريق داخل صفاقي رزرپين با دوز 5 ميلي‌گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن حيوان؛ 18 ساعت قبل از تجويز اسانس ژرانيوم به طور معني‌داري اثر مهاری اسانس خوراکي (غلظت 5/1 درصد) را کاملاً خنثی کرد. يافته‌هاي اين مطالعه اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم را تأیيد کرد و مکانيسم‌هاي پيش سيناپسي (presynaptic)را در بروز اثر ضدافسردگي اسانس ژرانيوم پيشنهاد نمود.(2) در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر، 81 بيمار 50-18 ساله مبتلا به افسردگي به طور تصادفي در سه گروه: کپسول فلوکستين (20 ميلي‌گرم روزانه) و قطره دارونما؛ قطره خوراکي ژرانيوم 10% (20 قطره 2 بار در روز) و کپسول دارونما؛ قطره خوراکي ژرانيوم 5% (20 قطره 2 بار در روز) و کپسول دارونما قرار گرفتند. طول مدت مطالعه 12 هفته و ويزيت بيماران با انجام مصاحبه و معاينه باليني و آزمون بک در آغاز بررسي، هر 2 هفته يک بار و در پايان مطالعه صورت گرفت. بر اساس نتايج اين بررسي؛ هر چند ژرانيوم 10% در مراحل 3 و 4 معاينه کاهش معني‌دار آماري در نمرات آزمون بک ايجاد کرد (p<0.03)، اما به علت طعم نامطلوب نرخ ريزش در اين گروه به طور معني‌داري بالاتر از ساير گروه‌ها بود (p<0.001). همچنين در تمام مراحل بررسي قطره ژرانيوم 5% بهتر از کپسول فلوکستين اثر نمود، اثر آن زودتر از فلوکستين آغاز شد و درصد بهبودي در اثر ژرانيوم 5 درصد 9/90‌% گزارش گرديد (در مقايسه با 4/71 % بهبودي با فلوکستين) و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار بود (p=0.05). محققین نتیجه گرفتند با توجه به تأثیر سریع‌تر و قوی‌تر قطره خوراکی دپروهرب نسبت به فلوکستین و امکان تهیه مواد اولیه و تولید آن در داخل کشور، استفاده از این دارو در درمان افسردگی توصیه می‌شود.(3)

افسردگی علاوه بر آنکه عملکرد فردی، شغلی و اجتماعی خانم‌ها در دوران یائسگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موجب تشدید مشکلات فیزیکی آنها نیز می‌شود. در یک مطالعه به منظور بررسی تأثیر ترکیب آروماتراپی ماساژ ژرانیوم 2% در پایه روغن بادام بر افسردگی خانم‌های یائسه، 120 خانم یائسه به طور تصادفی به گروه ترکیب آروماتراپی ماساژ، گروه ماساژ و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این بررسی؛ پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی بک بود. افراد گروه ترکیب آروماتراپی ماساژ و گروه ماساژ به مدت 8 هفته، هفته‌ای یک بار به مدت 30 دقیقه تحت درمان قرار گرفتند و افسردگی آنها قبل و بعد از درمان ارزیابی و با گروه کنترل مقایسه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ANOVA و t-testاستفاده شد. بر اساس نتایج این بررسی، در گروه ترکیب آروماتراپی ماساژ متوسط نمره افسردگی کاهش یافت95%CI) , (MD: 0.51 در گروه ماساژ نیز نمره افسردگی کاهش یافت95%CI), (MD: 0.20 .(p <0.001). برای تعیین تأثیر آروماتراپی ماساژ و ماساژ به تنهایی، نمره متوسط افسردگی دو گروه باهم مقایسه شد و مشخص شد که آروماتراپی ماساژ بیشتر از ماساژ به تنهایی نمره افسردگی را کاهش می‌دهد95%CI) , (MD: -0.31. محققین نتیجه گرفتند آروماتراپی ماساژ با ژرانیوم در بهبود علائم افسردگی مفید است و به عنوان یک درمان کمکی توصیه می‌شود.(4)

دپروهرب

کپسول نرم دپروهرب با داشتن اجزاء مؤثر شمعدانی عطری؛ برای کمک به برطرف شدن علائم افسردگی فرموله شده است. آگاهی از خلاصه اطلاعات این دارو، نقش مهمی در کمک به بهبود افسردگی دارد:

دستور مصرف: 2 بار در روز، هر بار یک کپسول نرم بعد از غذا همراه با مقداری مایعات میل شود.

موارد منع مصرف: به علت موجود نبودن مدارک کافی، مصرف این فرآورده در کودکان، دوران بارداری و شیردهی مجاز نیست.

عوارض جانبي: با مصرف مناسب مقادير توصيه شده درماني هيچگونه عارضه‌اي مشاهده نشده است.

تداخلات دارويي: از نظر تئوریک، این فرآورده ممکن است موجب تقویت اثر سایر داروهای ضدافسردگی گردد.

نکات قابل توصيه: فرآورده را از دید و دسترس اطفال دور نگهداريد.طول دوره درمان را کامل نماييد. از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

References:

1. ضرغامی مهران، فرزین داوود، باقری کیوان. بررسی اثر ضد افسردگی قطره گل سرخ (Rosa damascena)در موش‌های آزمایشگاهی
(مطالعه تجربی بی خبر با گروه شاهد). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سال یازدهم. شماره 33. زمستان 1380: 27-33

2. L. Khalaj, D. Farzin. Evaluation of antidepressant activities of rose oil and geranium oil in the forced swim test
in mouse. P.2.d Affective disorders and antidepressants – Antidepressants (basic)

3. عصاريان فاطمه، اميدي عبداله، بخردي رضا، اکبري حسين. بررسي اثر قطره خوراکي دپروهرب (ژرانيوم 5%) بر علائم افسردگي و مقايسه آن با کپسول فلوکستين. کتابچه خلاصه مقالات اولين سمينار کشوري فرآوري گياهان دارويي و فرآورده‌هاي صنعتي. اسفند 1387 : 191

4.seyed Maryam Lotfipur Rafsanjani; Reza Vazirinejad ; Shayesteh Ismailzadeh ; Ali Ansari Jaberi; Reza Bekhradi; Ali Ravari; Jafar Akbari.Comparison of the Efficacy of Massage and Aromatherapy Massage With Geranium on Depression in Postmenopausal Women: A Clinical Trial. Zahedan J Res Med Sci. 2015 April; 17(4):e970.

آخرين بازنگري:15/12/1394