گلوکوهرب باریج

قرص گلوکوهرب باریج  Glucoherb Barij® tablet

شکل دارويي: قرص 468 ميلي‌‌گرم، در ظرف دارو همراه با بروشور

موارد مصرف: كاهش دهنده قند خون

اجزاء فرآورده: عصاره گیاه گزنه (Urtica dioica ) و علف شور(Atriplex halimus)و برگ گردو(Juglans regia) و زيتون (Olea europaea)

استاندارد شده: بر اساس وجود حداقل 1/1 میلی‌گرم کلروژنیک اسید و حداقل 6 میلی‌گرم اولئوروپین در هر قرص

مواد مؤثره: کلروژنیک اسید، اولئوروپين، تانن

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

ديابت، نگراني غالب براي سلامت عمومي در سرتاسر جهان است كه به­صورت پيوسته در حال افزايش مي­باشد. پيش‌بيني مي‌شـود كه شيـوع ديـابت از 4% در سال 1995 به 4/5% در سـال 2025 بـرسد. بیش از پنج میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند. اين بيماري موجب معلوليت، مرگ و مير و عوارض دراز مدت قابل توجه مي‌شود و يك فاكتور خطر مهم براي بيماري‌هاي قلبي عروقي است. با توجه به افزايش ميزان چاقي كودكان و بزرگسالان در جوامع امروزي، به نظر مي‌رسد در دهه آينده ديابت شيوع بيشتري پيدا كند. اهداف درماني در بالغين ديابتي عبارتند از: كنترل گلايسميكHbA1C < 7%) ، قند خون قبل از غذا 130- 70 و قند خون بعد از غذا كمتر از 180 ميلي‌گرم در دسي ليتر(، كنترل فشارخون (كمتر از 130:80ميلي متر جيوه) و كنترل چربي‌هاي خون LDL) كمتر از 100، HDL در مردان بيش از 40 و در زنان بيش از 50 و تري‌گليسريد كمتر از 150 ميلي‌گرم در دسي ليتر(، لذا از داروها و روش‌هاي تغذيه‌اي مختلف استفاده مي‌شود. استفاده از داروهاي گياهي به عنوان كمك درمان ديابت رايج مي‌باشد. از حدود 26 گونه گياهي مورد استفاده در درمان ديابت، گردو، علف‌شور، زيتون و گزنه قوياً توصيه شده‌اند لذا در فرمول داروي گلوکوهرب باریج از عصاره اين گياهان استفاده شده است. ايمني مصرف اين 4 گياه بواسطه استفاده طولاني آنها در طب ملل مشهود است. در اروپا و خاور ميانه مستنداتي دال بر درمان ازدياد قند خون بوسيله تانن ها و فنوليك هاي موجود در برگ گردو وجود دارد. به نظر مي رسد گردو هضم و ورود قند به جريان خون را كند مي‌كند. در مطالعات in vivo و in vitro، ايمني مصرف و اثرات قرصGlucolevel (نمونه مشابه داروي گلوکوهرب باریج) در كاهش قند خون بررسي شده است: در آزمون LDH، در فيبروبلاست‌هاي انساني تيمار شده با غلظت‌هاي فزاينده اين دارو، اثرات سمي ديده نشد. در مطالعاتin vivo نتايج مشابهي در رت‌ها مشاهده گرديد( LD50: 25g/kg) . با توجه به تشديد (2 برابر شدن) دريافت گلوكز توسط سلول‌هاي مخمري و مهار جذب روده‌اي گلوكز (تقريباً 49%) در روده رت، اثرات ضد ديابت دارو مشخص شده است. علاوه بر اين، در مقايسه با كنترل مثبت، 3-2 هفته درمان در رت‌هاي ديابتي شده با استرپتوزوسين، موجب كاهش قابل توجه ميزان قند خون (از بيش از 50±400 ميلي گرم در دسي‌ليتر به 22±210 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر، p<0.001) و بهبود قابل توجه دريافت گلوكز در تست تحمل گلوكز شد. همچنين در 16 داوطلب سنين 67-48 سال، با تشخيص اخير ديابت نوع 2 كه فقط تحت درمان با رژيم غذايي بودند، مصرف 3 قرص در روز براي مدت 4 هفته، موجب كاهش قابل توجه مقدار قند خون پايه از 40±290 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر به 20±210 ميلي گرم در دسي‌ليتر در هفته اول مصرف شد. در ابتداي مطالعه، قند خون گروهي متشكل از 11 نفر از شركت‌كنندگان، كمتر از 300 و در بقيه بيش از 300 ميلي‌گرم درصد بود. از نظر كلينيكي در گروه اول مقادير قابل قبول گلوكز طي3-2 هفته درمان و در گروه دوم طي هفته چهارم درمان حاصل شد. هيچگونه عارضه جانبي گزارش نشد. علاوه بر اين، كاهش قابل توجه مقادير HbA1C (از 03/1±2/8 به 94/0± 9/6) در 6 نفر مشاهده شد. نتايج اين بررسي ايمني مصرف، قابليت پذيرش و اثربخشي تركيب گياهي دارو را نشان داد كه به نظر مي‌رسد براي تنظيم هموستاز گلوكز مكانيزم اثر متفاوتي داشته اما اثر هم افزايي دارند و موجب توازن طبيعي قند خون مي‌شوند. مكانيزم احتمالي گياهان مورد استفاده در اين دارو ممكن است به شرح زير باشد: تركيب اصلي فعال در برگ زيتون، oleuropeoside است كه با دوز 16 ميلي‌گرم بر كيلوگرم علاوه بر اثرات كاهش‌دهنده فشار خون و چربي خون، اثر هايپوگلايسميك قابل تشخيصي دارد. تانن‌ها و پلي‌فنوليك‌هاي برگ گردو آنتي اكسيدان‌هاي قوي هستند و جمع آوري قدرتمند راديكال‌هاي سوپراكسيد و هيدروكسيل را به عهده دارند. در يك مدل حيواني ديابت و چاقي، ثابت شده كه علف شور يك گياه ضد ديابت كاملاً موثر است، همچنين موجب تقويت اثر انسولين مي‌شود. عصاره گزنه داراي اثرات هايپوگلايسميك است و تحمل گلوكز را بهبود مي‌بخشد. آزمايشات in vitro نشان داده‌اند كه اين دارو ورود گلوكز به سلول‌هاي مخمري را در طي تخمير بي‌هوازي تسهيل مي‌كند كه اين اثر را به علف شور موجود در دارو نسبت مي‌دهند. گزنه ممكن است توليد گلوكز بوسيله كبد را كاهش دهد در حالي كه اولئوروپين برگ زيتون و تانن‌هاي برگ گردو به عنوان مهاركننده‌هاي آلفا- گلوكوزيداز عمل نموده و جذب كربوهيدرات‌ها در روده را كاهش مي‌دهند.(1)

دستور مصرف: مقدار توصيه شده در بالغين، روزي 3 بار هر بار يك قرص مي‌باشد. مصرف بيش از مقدار توصيه شده روزانه مجاز نيست.

موارد منع مصرف: موردي ذكر نشده است.

مصرف درکودکان، دوران بارداری و شیردهی: به علت موجود نبودن مدارک کافی، مصرف این فرآورده در کودکان، دوران بارداری و شیردهی مجاز نیست.

عوارض جانبي: براساس نتايج يك مطالعه باليني، هيچ‌گونه عارضه جانبي گزارش نشده است.(1)

تداخلات دارويي: بررسي نشده است. با این‌حال از نظر تئوریک مصرف همزمان با داروهای کاهش دهنده قندخون، موجب تقویت اثر آنها خواهد شد.

کار با ماشین آلات و رانندگی: بررسي نشده است.

نکات قابل توصيه:

دارو را دور از ديد و دسترس کودکان نگهداري نمایيد.

مصرف بیش از مقدار توصیه شده روزانه مجاز نیست.

در صورت فراموش کردن مصرف دارو در یک نوبت، از افزایش مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

به تاریخ انقضاء مصرف فرآورده توجه نموده و از مصرف داروهاي تاريخ گذشته اجتناب نمایيد.

دارو را در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای 30-15 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

اين اطلاعات را نزد خود نگهداريد، ممكن است بخواهيد دوباره آن را مطالعه نمایيد.

References:

1. Omar Said, Stephen Fulder, Khaled Khalil, Hassan Azaizeh, Eli Kassis, and Bashar Saad. Maintaining A Physiological Blood Glucose Level with ‘Glucolevel’, A Combination of Four Anti-Diabetes Plants Used in the Traditional Arab Herbal Medicine. eCAM 2008;5(4):412-428

آخرين بازنگري:23/08/1395rb