کپسول نرم روغن گل محمدی باریج

کپسول نرم روغن گل محمدی باریج

مقدمه:

گل سرخ بستانی که امروزه با نام گل محمدی (Rosa damascena) شناخته می‌شود از گیاهانی است که دارای سابقه مصرف طولانی در طب سنتی و نیز غذاهای ایرانی می‌باشد.(1) محمد زکریای رازی (قرن 3 و 4)، ابن سینا (قرن 4 و 5) و پزشکان سنتی جدیدتر مانند محمد مومن تنکابنی (قرن 11) و عقیلی خراسانی (قرن 12) آثار درمانی برای گلبرگ و پرچم این گیاه ذکر کرده‌اند.(5-2) این دانشمندان گلبرگ‌های گل سرخ را مقوی قوا و ارواح، مفرح، و دارای هر دو خاصیت ملین و قابض می‌دانسته‌اند.(5-2)استفاده از گلبرگ‌های خشک شده و عرق گل محمدی (گلاب) در غذاهای ایرانی نیز کاربرد داشته است. در طب سنتی از گل محمدی فرآورده‌های دارویی متعددی تهیه می‌شده است که یکی از مهمترین این فرآورده ها روغن گل محمدی است.(8-6)

روغن گل به شکل خوراکی در التهابات معده، قروح روده، سحج امعاء (بیماری التهابی روده)، زحیر و دل پیچه کاربرد دارد.(5و6) در مصرف موضعی، این روغن دارای اثرات ضدسوختگی، ترمیم‌کننده زخم، ضدسردرد و بی‌خوابی می‌باشد.(5 و6)

اگرچه بین «روغن گل محمدی» با کلمه «Rose oil» شباهت معنایی وجود دارد؛ اما این دو اصطلاح نباید با یکدیگر خلط شوند. نگاهی به نحوه ساخت و پژوهش‌های انجام شده بر Rose oil مشخص می‌کند ما به ازای بیرونی این کلمه اسانس گل سرخ است که معمولاً از طریق تقطیر با بخار آب به دست می‌آید.(9) فراتر از تفاوت در روش تهیه، ترکیبات موجود در روغن گل نیز با Rose oil متفاوت است. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، روغن گل محمدی علاوه بر ترکیبات فرار (اسانس) دارای فلاونوئیدها نیز می‌باشد. وجود فلاونوئیدها که معمولاً دارای اثرات ضدالتهابی هستند توجیه کننده تفاوت اثر فارماکولوژیک این فرآورده با Rose oilاست.(10) به دلیل وجود همین ترکیبات است که روغن گل محمدی در بیمایهای التهابی نظیر بیماری التهابی روده، التهاب معده (گاستریت) و زخم‌ها جایگاه درمانی دارد.(5 و 6) این در حالی است که بر اساس پژوهش‌های اخیر، Rose oil فاقد اثر ضدالتهابی است.(11)

بیماری التهابی روده:

روغن گل محمدی که از خیساندن گلبرگ‌های گل محمدی در روغن کنجد به دست می‌آید از دیدگاه طب سنتی تقویت‌کننده معده و مانع ریزش مواد غیرطبیعی به آن است. همچنین این روغن باعث ترمیم زخمهای گوارشی در بیماری موسوم به سحج امعاء (بیماری التهابی روده) می‌گردد.

مطالعات جدید نشان داده‌اند که ترکیبات موجود در روغن گل محمدی شامل سزامول، کوئرستین و ژرانیول دارای آثار درمانی بر کولیت اولسرو می‌باشند. در یک مطالعه که در مدل حیوانی القای بیماری التهابی روده با اسید استیک انجام شد، نشان داده شده است که سزامول موجود در روغن کنجد می‌تواند اثر درمانی مشابه سولفاسالازین از خود نشان دهد.(12) مطالعه دیگری که اثر روغن کنجد بر کولیت حاد را سنجیده نشان می‌دهد که روغن کنجد با مهار التهاب، موسین اسیدی و فیبروز سبب تسریع در التیام کولون ملتهب می‌گردد.(13)

در مورد کوئرستین، مطالعات نشان داده که این فلاونوئید دارای آثار درمانی در بیماری التهابی روده است. کوئرستین می‌تواند با مهار التهاب، اولسراسیون، ادم و سایر فاکتورهای بافت‌شناسی مرتبط با بیماری سبب ممانعت از اسهال، کاهش وزن و افزایش جذب مایع در کولون گردد و به طور کلی اندیس فعالیت بیماری را کاهش دهد.(14)

ژرانیول موجود در روغن گل محمدی نیز دارای آثار اختصاصی بر بیماری التهابی روده است. یک مطالعه نشان داده است که ژرانیول می‌تواند با کاهش سیتوکین‌های پیش‌التهابی، کاهش بیان COX-II و iNOS، کاهش پراکسیداز لیپید و نیتریت‌های بافت کولون و افزایش گلوتاتین و سوپراکسید دسموتاز به بهبود قوام مدفوع و کاهش اندیس فعالیت بیماری منجر شود.(15) در یک مطالعه دیگر، ژرانیول توانسته است با اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و سرکوبگر سیستم ایمنی خود سبب بهبود علایم بالینی کولیت مانند کاهش وزن، ادم کولون، کاهش ناحیه درگیر و کاهش اندیس توده کولونی/طحالی گردد.(16)

سایر آثار درمانی:

در مطالعه‌ای که بر ایلئوم موش صحرایی انجام شده، مشخص گردید که اسانس گل محمدی و مخصوصاً دو ترکیب شاخص آن، ژرانیول و سیترونلول، با کاهش حرکات روده مسئول اثرات ضداسپاسم گیاه هستند.(17) یک مطالعه حیوانی دیگر که اثر یک داروی چندگیاهی متشکل از گل محمدی و برخی گیاهان دیگر را بر ریفلاکس متعاقب جراحی بررسی می‌کرد نشان داد که مصرف این ترکیب سبب کاهش اندیس ضایعه شده و از گسترش آن جلوگیری می‌نماید.(18)

در فاز مطالعات انسانی، در یک مطالعه مقدماتی در قالب Case-series study مشخص شد که تجویز همزمان روغن گل محمدی با امپرازول می‌تواند سبب بهبود اثر امپرازول گردد.(19)

شکل دارويي:

کپسول نرم خوراکی 1000 میلی‌گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوایی

مزاج دارو:

از لحاظ مزاج مرکب القوی است.

موارد مصرف:

ضدالتهاب معده، بهبود دهنده علایم بیماری التهابی روده

اجزاء فرآورده:

عصاره روغنی گلبرگ گل محمدی ((Rosa damascena

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل033/0 میلی‌گرم سیترونلول و حداقل 4/0میلی گرم فنولیک تام در هر کپسول نرم

مواد موثره:

سيترونلول، ژرانيول، نرول، لينالول، فلاونوئیدها و ترکیبات فنلی

نحوه و مقدار مصرف فرآورده:

التهابی روده (سحج امعاء ): سه بار در روز، هر بار 2 عدد کپسول نرم، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

التهاب معده: سه بار در روز، هر بار 1 عدد کپسول نرم، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

ریفلاکس معده به مری: سه بار در روز، هر بار 2 عدد کپسول نرم، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

عوارض جانبي:

با رعایت دوز مصرف، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

در کسانی که نسبت به کنجد و فرآورده های آن حساسیت یا آلرژی دارند، منع مصرف دارد.

فرآورده دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف ندارد ولی با این حال تحت نظر پزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

همانند ساير داروها، کپسول نرم خوراکی روغن گل محمدی باریج را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

فرآورده را در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

منابع:

1-Daryabandari N, Rastkar F. Kitab-e Mostatab-e Ashpazi: Az Sir ta Piaz. vol. 1. Tehran: Karnameh Publication; 2011. p. 226.

2-Rhazes. Al-Hawi fil-Tibb. vol. 20. Tehran: Academy of Medical Sciences of I.R. Iran; 2005. pp. 400-401.

3- Avicenna. Canon of Medicine. English Translation of the Critical Arabic Text, vol. 2. Dehli: Jamia Hamdard Printing Press; 1998. p. 461.

4-Mo’men Tonekaboni M. Tohfat ul-Mo’menin. Tehran: Nashr-e Shahr Publication; 2007. p. 431.

5-Aghili Khorasani MH. Makhzanol-Adviah.Tehran: Enqelab-e Eslami Publishing and Educational Organization; 1992. p.883

6-Aghili Khorasani MH. Qarabadin-e Kabir. Tehran: Mahmoudi Publication; 1999.p.1270.

7-Gha’eniHeravi S. Amal-e Saleh. Tehran: Chogan Publication; 2013.p. 218-219.

8-Chishti MA. Qarabadin-e A’zam. Tehran:Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2004. p. 153.

9- González-Gallego J, Sánchez-Campos S, Tuñón MJ. Anti-inflammatory properties of dietary flavonoids. Nutr Hosp. 2007;22(3):287-93.

10- Hajhashemi V, Ghannadi A, Hajiloo M. Analgesic and Anti-inflammatory Effects of Rosa damascenaHydroalcoholic Extract and its Essential Oil in Animal Models. Iran J Pharm Res. 2010; 9(2): 163–168

11- Mohammad Taghizadeh Kashani, L, Hatami, A, Memarzadeh, MR, Ahmadian-Attari, MM. Optimizing the production of rose oil (an Iranian traditional drug) according to phytochemical factors,2nd National Congress on Medicinal Plants; 2013; Tehran, Iran.

12- Kondamudi PK, Kovelamudi H, Mathew G, Nayak PG, Rao MC, Shenoy RR. Investigation of sesamol on myeloperoxidase and colon morphology in acetic acid-induced inflammatory bowel disorder in albino rats. ScientificWorldJournal. 2014;2014:802701.

13- Periasamy S, Hsu DZ, Chandrasekaran VR, Liu MY. Sesame oil accelerates healing of 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced acute colitis by attenuating inflammation and fibrosis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5):674-82.

14- Shapiro H, Singer P, Halpern Z, Bruck R. Polyphenols in the treatment of inflammatory bowel disease and acute pancreatitis. Gut. 2007;56(3):426-35.

15- Medicherla K, Sahu BD, Kuncha M, Kumar JM, Sudhakar G, Sistla R. Oral administration of geraniol ameliorates acute experimental murine colitis by inhibiting pro-inflammatory cytokines and NF-κB signaling. Food Funct. 2015;6(9):2984-95.

16- Soubh AA, Abdallah DM, El-Abhar HS. Geraniol ameliorates TNBS-induced colitis: Involvement of Wnt/β-catenin, p38MAPK, NFκB, and PPARγ signaling pathways. Life Sci. 2015;136:142-50.

17- Sadraei, H, Asghari, G, Emami S. Inhibitory effect of Rosa damascena Mill flower essential oil, geraniol and citronellol on rat ileum contraction. Res Pharm Sci. 2013; 8(1): 17–23.

18- Sengottuvelu S, Srinivasan D, Ramasamy S. The Effect of polyherbal formulation-PHF on experimentally induced reflux esophagitis in rats. J Pharm Res. 2008;1:11–15.

19- Shariatpanahi, N, Ahmadian-Attari, MM, Mohammad Taghizadeh-Kashani, L, Shirzad, M. Effectiveness of rose oil softgel on gastritis: A case series study. 2nd National Congress on Medicinal Plants; 2013; Tehran, Iran.

 

نظرات 1

مصطفی
مصطفی در 10 آذر 1396 11:53
واقعا قیمت داروهاتان بیداد میکنه.هیچ کس از ثروت مند شدن بدش نمیاد/ اما نابسامانی فعلی بازار سبب نمیشه که اینقدر افزایش قیمت باشه
/چیزهایی مانند برکت مال علاوه بر راه تحصیل مال (به خدا برکت بده) خریدار برای تولید کننده هم وابسته است.و درامدی فروشنده ای که رضایت خریدار را داشته باشه حتما در راه روشن خرج میشه/شما قیمت داروهای تان را ده برابر کردید.آیا واقعا قدرت خرید ۸۰%مردم هم ده برابر شده؟ ؟؟؟ شاید بگید قانون . قانون جنگل است .... ولی وجدان تنها دادگاهی است که قاضی ندارد

اصلاح : تحصیل مال از راه حلال