پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

محمد
محمد در 14 بهمن 1396 20:08
سلام علت اینکه بعداز مصرف ام جی دچارسوزش شدید میشم چیه
AtlgyTilia
AtlgyTilia در 11 تیر 1397 11:36
online casinos for us players <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casinos</a> online casino real money | play casino
AfldnTilia
AfldnTilia در 12 تیر 1397 16:31
mgm online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino games</a> best online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino games</a> - casino slots - casino online

online casino gambling <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino gambling</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online gambling casino</a> - gsn casino slots - online casinos for us players

gsn casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casino</a> online casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino games</a> - online casino real money - bovada casino

online gambling <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">free online casino slots</a> casino bonus <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casino</a> - casino online - casino real money

online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">gsn casino slots</a> gsn casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino bonus</a> - casino real money - online casino bonus

casino games <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a> online gambling casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino blackjack</a> - best online casino - online casinos
AibseTilia
AibseTilia در 12 تیر 1397 16:35
casino games
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino real money</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">real money casino</a>
online gambling
casino play
https://onlinecasinoplay.us.org/ online casinos for us players
AjlxnTilia
AjlxnTilia در 12 تیر 1397 17:09
cheap viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">female viagra</a> viagra samples <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">generic viagra 100mg</a> | generic viagra 100mg viagra samples

viagra on line <a href="https://viagraonline24us.accountant/">viagra coupons</a> viagra generic <a href="https://viagraonline24us.accountant/">viagra coupons</a> | viagra cialis vs viagra
AemgtTilia
AemgtTilia در 12 تیر 1397 17:13
gsn casino games <a href="https://onlinecasinozix.com/">online casinos for us players</a> casino online <a href="https://onlinecasinozix.com/">betfair online casino</a> | casino real money gsn casino games

mgm online casino <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">real money casino</a> real money casino <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">best online casino</a> | real money casino casino play

free online casino slots <a href="https://online-casinos.us.org/">online gambling casino</a> online casino games <a href="https://online-casinos.us.org/">mgm online casino</a> | casino bonus gsn casino games
ApxmuTilia
ApxmuTilia در 12 تیر 1397 17:17
uy viagra <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra dosage</a> viagra samples <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra on line</a> | viagra without a doctor prescription natural viagra
AirdiTilia
AirdiTilia در 12 تیر 1397 17:35
casino bonus <a href="https://onlinecasino888.us.org/">online gambling</a> casino bonus <a href="https://onlinecasino888.us.org/">online casino real money</a> | bovada casino casino games
AqboiTilia
AqboiTilia در 12 تیر 1397 17:36
cheap viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">buy cheap viagra</a> viagra coupon <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">viagra samples</a> | generic viagra 100mg viagra on line

female viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">viagra pills</a> cheap viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.party/">viagra generic availability</a> | viagra buy viagra online
AqnhsTilia
AqnhsTilia در 12 تیر 1397 17:41
online casinos for us players <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">real money casino</a> mgm online casino <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">best online casinos</a> | casino bonus online casino real money

casino real money <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">online casino real money</a> online casino slots <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">real money casino</a> | slots for real money online casino
AzypnTilia
AzypnTilia در 12 تیر 1397 17:43
viagra pills <a href="https://viagraonlineinusa.party/">viagra on line</a> viagra <a href="https://viagraonlineinusa.party/">cheap viagra</a> | cialis vs viagra viagra on line
AylqjTilia
AylqjTilia در 12 تیر 1397 17:46
viagra on line <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra online</a> viagra coupons <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra samples</a> | generic viagra generic viagra 100mg
AagkcTilia
AagkcTilia در 12 تیر 1397 17:50
casino play <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">casino bonus</a> gsn casino games <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">bovada casino</a> | online casino gambling online casino games
AosgcTilia
AosgcTilia در 12 تیر 1397 17:53
sophia viagra <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">uy viagra</a> natural viagra <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">viagra samples</a> | online viagra viagra
AmiotTilia
AmiotTilia در 12 تیر 1397 17:54
online casino real money <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">casino blackjack</a> online casino slots <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">online gambling casino</a> | casino blackjack gsn casino
AmcpwTilia
AmcpwTilia در 12 تیر 1397 17:58
viagra dosage <a href="https://viagragenericstore.party/">generic viagra</a> generic viagra <a href="https://viagragenericstore.party/">buy viagra online</a> | viagra viagra prices

viagra generic availability <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">female viagra</a> buy cheap viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">viagra samples</a> | buy cheap viagra viagra
AcptyTilia
AcptyTilia در 12 تیر 1397 18:04
female viagra <a href="https://viagraecogeneric.party/">viagra prices</a> buy viagra online <a href="https://viagraecogeneric.party/">female viagra</a> | viagra without a doctor prescription generic viagra 100mg
AmdrhTilia
AmdrhTilia در 12 تیر 1397 18:09
viagra coupon <a href="https://viagraonlinemypill24.party/">viagra on line</a> viagra prices <a href="https://viagraonlinemypill24.party/">viagra generic availability</a> | viagra on line viagra generic
AmgwaTilia
AmgwaTilia در 12 تیر 1397 18:12
real money casino <a href="https://onlinecasinoplayx.com/">bovada casino</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinoplayx.com/">mgm online casino</a> | casino blackjack casino bonus
AfeueTilia
AfeueTilia در 12 تیر 1397 18:13
online casinos <a href="https://online-casinos.us.org/">online casinos</a> bovada casino <a href="https://online-casinos.us.org/">casino games</a> | mgm online casino best online casinos
AoxwbTilia
AoxwbTilia در 12 تیر 1397 18:14
viagra side effects <a href="https://viagragenericstore.accountant/">viagra coupons</a> viagra samples <a href="https://viagragenericstore.accountant/">viagra 100mg</a> | natural viagra generic viagra 100mg
AsqwcTilia
AsqwcTilia در 12 تیر 1397 18:21
slots for real money <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">casino slots</a> slots for real money <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">casino games</a> | online casino gambling gsn casino games
AacoeTilia
AacoeTilia در 12 تیر 1397 18:23
viagra pills <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">buy viagra online</a> female viagra <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">viagra side effects</a> | viagra for women viagra samples
AlasrTilia
AlasrTilia در 12 تیر 1397 18:35
viagra for women <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra coupon</a> viagra 100mg <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra dosage</a> | generic viagra 100mg buy cheap viagra

viagra for women <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">female viagra</a> online viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">viagra on line</a> | viagra generic availability viagra coupons
AvrpbTilia
AvrpbTilia در 12 تیر 1397 18:52
viagra prices <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">viagra</a> natural viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.party/">viagra prices</a> | buy cheap viagra buy viagra
ApapsTilia
ApapsTilia در 12 تیر 1397 18:54
free online casino slots <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">online gambling</a> casino games <a href="https://onlinecasinoplayy.com/">casino bonus</a> | online casinos gsn casino
AuvicTilia
AuvicTilia در 12 تیر 1397 18:58
generic viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra generic</a> viagra for women <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">generic viagra 100mg</a> | viagra pills viagra coupon
AqdzrTilia
AqdzrTilia در 12 تیر 1397 19:05
slots for real money <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">online gambling</a> best online casinos <a href="https://onlinecasinoplayz.com/">online casino games</a> | casino real money betfair online casino

online casino gambling <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">online casinos for us players</a> casino blackjack <a href="https://onlinecasinogamesst.com/">casino online</a> | casino online real money casino
AeoneTilia
AeoneTilia در 12 تیر 1397 19:08
viagra coupons <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra on line</a> female viagra <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">online viagra</a> | viagra dosage female viagra
AiavsTilia
AiavsTilia در 12 تیر 1397 19:10
best online casino <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">online gambling casino</a> real money casino <a href="https://onlinecasinogamesix.com/">free online casino slots</a> | casino games betfair online casino