روغن موضعی گل محمدی باریج

روغن موضعی گل محمدی باریج

شکل دارويي:

کپسول نرم 1000 میلی گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوايي

مزاج دارو: (1،2،3،4)

از لحاظ مزاج مرکب القوی است.

موارد مصرف: (1،2،3،4)

ضد التهاب معده، بهبود دهنده علایم بیماری التهابی روده (IBD)

اجزاء فرآورده: (1،2،3،4)

عصاره روغنی گلبرگ گل محمدی ((Rosa damascena

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل 033/0 میلی‌گرم سیترونلول و حداقل 4/0 میلیگرم فنولیک تام در هر کپسول نرم

مواد موثره:

سيترونلول، ژرانيول، نرول، لينالول، فلاونوئیدها و ترکیبات فنلی

آثار دارویی- درمانی:

روغن گل محمدی که از خیساندن گلبرگهای گل محمدی در روغن کنجد به دست می آید از دیدگاه طب سنتی تقویت کننده معده و مانع ریزش مواد غیرطبیعی به آن است. همچنین باعث ترمیم زخمهای گوارشی و دفع مواد زائد از دستگاه گوارش می شود

این روغن حاوی ترکیبات فرار (اسانس) و ترکیبات فنولیک گل محمدی می باشد (5). مطالعات جدید نشان داده اند که گلبرگهای گل محمدی به خاطر این دو دسته از ترکیبات دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشند (6). همچنین در یک مطالعه حیوانی مشخص شده است که ترکیبات فنولیک موجود در عصاره هیدروالکلی گلبرگهای گل محمدی دارای اثرات ضد التهاب است (7). در مطالعه دیگری که بر ایلئوم موش صحرایی انجام شد، مشخص گردید که اسانس گل محمدی و مخصوصاً دو ترکیب شاخص آن، ژرانیول و سیترونلول، با کاهش حرکات روده مسئول اثرات ضد اسپاسم گیاه هستند (8). یک مطالعه حیوانی دیگر که اثر یک داروی چندگیاهی متشکل از گل محمدی و برخی گیاهان دیگر را بر ریفلاکس متعاقب جراحی بررسی می کرد نشان داد که مصرف این ترکیب سبب کاهش اندیس ضایعه شده و از گسترش آن جلوگیری می نماید (9).

در فاز مطالعات انسانی، در یک مطالعه مقدماتی در قالب Case-series study مشخص شد که تجویز همزمان روغن گل محمدی با امپرازول می تواند سبب بهبود اثر امپرازول گردد (10).

نحوه و مقدار مصرف فرآورده: (1،2،3،4)

التهاب معده: سه بار در روز، هربار 1 عدد کپسول نرم، نیم ساعت قبل از وعده هر غذایی مصرف شود.

ریفلاکس معده به مری: سه بار در روز، هر بار 2 عدد، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

بیماری التهابی روده (سحج امعاء): سه بار در روز، هر بار 2 عدد، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

عوارض جانبي:

با رعایت دوز مصرف، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه :

در کسانی که نسبت به کنجد و فرآورده های آن حساسیت یا آلرژی دارند، منع مصرف دارد.

فرآورده دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف ندارد ولی با این حال تحت نظر پزشک مصرف گردد.

 

شرایط نگهداری:

همانند ساير داروها، کپسول نرم خوراکی روغن گل محمدیرا از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

فرآورده در ظرف دربسته، دور از نور و در دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

منابع:

1- حسینی تنکابنی، محمد مؤمن، تحفه حکیم مومن، انتشارات محمودی، قرن 10 هجری قمری، صص860-861

2- محمد صالح قاینی هروی ، قرابادین صالحی (تحفه الصالحین یا عمل صالح ) ، 1179 هجری قمری، صفحه 121

3- عقیلی علوی خراسانی شیرازی محمد حسین، قرن 12 هجری قمری، قرابادین کبیر، ص 1270

4- عقیلی علوی خراسانی شیرازی محمد حسین، قرن 12 هجری قمری، مخزن الادویه، ص 882-883

5- Mohammad Taghizadeh Kashani, L, Hatami, A, Memarzadeh, MR, Ahmadian-Attari, MM. Optimizing the production of rose oil (an Iranian traditional drug) according to phytochemical factors,2nd National Congress on Medicinal Plants; 2013; Tehran, Iran

6- Boskabady MH, Shafei Mn Fau - Saberi Z, Saberi Z Fau - Amini S, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran J Basic Med Sci. 2011 Jul-Aug; 14(4): 295–307.

7- Maleev A, Neshev G, Stoianov S, Sheĭkov N. The ulcer protective and anti-inflammatory effect of Bulgarian rose oil. Eksp Med Morfol. 1972;11(2):55-60.

8- Sadraei, H, Asghari, G, Emami S. Inhibitory effect of Rosa damascena Mill flower essential oil, geraniol and citronellol on rat ileum contraction. Res Pharm Sci. 2013; 8(1): 17–23.

9- Sengottuvelu S, Srinivasan D, Ramasamy S. The Effect of polyherbal formulation-PHF on experimentally induced reflux esophagitis in rats. J Pharm Res. 2008;1:11–15.

10- Shariatpanahi, N, Ahmadian-Attari, MM, Mohammad Taghizadeh-Kashani, L, Shirzad, M. Effectiveness of rose oil softgel on gastritis: A case series study. 2nd National Congress on Medicinal Plants; 2013; Tehran, Iran.

 

نظرات 1

USER1020 در 19 دی 1396 14:55
این مقاله در رابطه با این محصول نمی باشد