قطره خوراکی گاسترولیت باریج

قطره خوراکی گاسترولیت باریج

شکل دارويي:

قطره، شیشه 15 ميلي‌ليتر همراه با بروشور در جعبه مقوايي

موارد مصرف:

درمان علائم سندروم روده تحريک پذير (Irritable Bowel Syndrome)

اجزاء فرآورده:

اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 7-4/4 ميلي‌گرم تيمول در هر ميلي‌ليتر فرآورده

مواد مؤثره:

تيمول و كارواكرول

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

سندروم روده تحريک پذير(IBS) يکي از شايع‌ترين اختلالات دستگاه گوارش است که با درد و/ يا احساس ناراحتي در شکم همراه با اختلال در اجابت مزاج به صورت اسهال و يبوست متناوب مشخص مي‌شود.(1) ازجمله روش‌هاي تشخيص اين اختلال استفاده از معيار تشخيصي Rome III مي‌باشد. اين معيار عبارتست از: درد يا ناراحتي راجعه شکم حداقل 3 روز در ماه طي 3 ماه گذشته همراه با حداقل2 مورد از موارد زير:

بهبود پس از اجابت مزاج، شروع توام با تغيير در دفعات مدفوع و شروع توام با تغيير ظاهر مدفوع.

بر اساس معيار تشخيصي Rome III حدود 10-5‌% جمعيت کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به IBS مبتلا هستند که بيشتر در زنان و حداکثر شيوع آن در دهه سوم و چهارم عمر مي‌باشد.(2)متأسفانه انتخاب‌هاي درماني موجود براي بيماران مبتلا به IBS محدود است که تا حدي به علت عدم شناخت کامل مکانيزم و علل اين اختلال مي‌باشد.(1)

استفاده از گياهان دارويي براي برطرف نمودن علائم IBS مرسوم است. بر اساس نتايج يک بررسي آينده نگر دوسو بي‌خبر تصادفي شده با کنترول دارونما؛ بعد از 4 هفته درمان با کپسول حاوي اسانس نعناء؛ 75‌% از بيماران بيش از 50‌% کاهش در علائم را نشان دادند (در مقايسه با 38‌% در گروه دارونما). در مقايسه با شروع مطالعه؛ بر خلاف گروه استفاده کننده از دارونما، در گروه مصرف کننده کپسول حاوي اسانس نعناء 4 هفته بعد از شروع درمان و 4 هفته پس از پايان درمان کاهش قابل توجه آماري در علائم مشاهده شد.(3)

گياه آويشن شيرازي يکي از گياهان بومي ايران است که به علت ويژگي‌هاي ضدعفوني کننده، ضد درد، بادشکن (ضد نفخ و تسکين دهنده روده) در طب مردمي ايران به کار رفته است.(4)

اثر ضددرد عصاره هيدروالکلي و اسانس آويشن شيرازي در رت و موش با استفاده از تست‌هاي writhing، tail flick و formalin مورد بررسي قرار گرفته است. در تست tail flick عصاره هيدروالکلي (500 mg/kg, i.p.)و اسانس آويشن شيرازي (0.3 ml/kg, i.p.) اثر ضددرد را نشان داده است .(P<0.05) عصاره و اسانس آويشن شيرازي در تست‌هاي formalin و writhing نيز اثر ضد درد را نشان دادند. تأثير کلي اين گياه در تست‌هاي مذکور نشان دهنده اثر ضد درد مرکزي و محيطي آويشن شيرازي است.(5)

در بررسي ديگري در حيوانات آزمايشگاهي؛ اسانس برگ آويشن به صورت وابسته به غلظت، در غلظت‌هاي کم (nl/ml16-5/.) انقباضات ناشي از Kcl در ايلئوم ايزوله رت را مهار نموده است که مشابه اثرات دي سيکلومين مي‌باشد.(6)

در يک کارآزمايي باليني تصادفي چندمرکزي؛ تأثير قطره خوراکي گاستروليت در 53 بيمار که تشخيص IBS در آنها بر اساس Manning criteria مسجل شده بود، بررسي گرديد. بر اساس نتايج اين مطالعه؛ پس از 2 هفته درمان با دوز20 قطره 3 بار در روز، قطره گاستروليت در درمان کليه علائم IBS مؤثر بود (p<0.002) و در اکثر موارد بيماران و پزشک معالج از مصرف دارو رضايت داشتند.(7)

دستور مصرف:

هر 8 ساعت 20 قطره همراه با مقداري مايعات ميل شود.

موارد منع مصرف:

اختلالات تيروئيد، دوران بارداري و شيردهي

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه‌اي مشاهده نشده است. با اين حال در صورت مصرف مقادير زياد يا در افراد حساس، تيمول موجود در فرآورده ممکن است باعث سرگيجه، سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف عضلاني، کاهش فعاليت قلب، دستگاه تنفس و دماي بدن گردد که در اين صورت بايد مصرف فرآورده متوقف و با پزشک مشورت نمود.

تداخلات دارويي:

موردي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

vهمانند ساير داروها، قطره گاستروليت را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

vدر بيماران مبتلا به بيماري‌هاي قلبي و تنفسي با احتياط و طبق نظر پزشک مصرف شود.

vدر مصارف طولاني بهتر است پس از هر هفته مصرف، 1تا 2 روز استفاده از دارو را متوقف نمود سپس مجدداً به همين ترتيب مصرف دارو را ادامه داد.

vبلافاصله پس از مصرف، در شيشه را بسته و دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1. L. ¨ Ohman, M. Simr´en. New insights into the pathogenesis and pathophysiology of irritable bowel syndrome.
Digestive and Liver Disease 39 (2007) 201–215

2. Robin Spiller. Clinical update: irritable bowel syndrome. www.thelancet.com Vol 369 May 12, 2007

3. Cappello G. , Spezzaferro M., Grossi L., Manzoli L., Marzio L. Peppermint oil (Mintoil®) in the treatment of
irritable bowel syndrome: A prospective double blind placebo-controlled randomized trial. Digestive and Liver
Disease 39 (2007) 530– 536

4. Shokri H, Asadi F , Bahonar AR, Khosravi AR. The Role of Zataria multiflora Essence (Iranian herb) on Innate
Immunity of Animal Model. Iran.J.Immunol. VOL. 3 NO. 4 Autumn 2006:164-168

5.Jaffary F, Ghannadi A, Siahpoush A. Antinociceptive effects of hydroalcoholic extract and essential oil of
Zataria multiflora
. Fitoterapia 75 (2004) 217–220

6. صدرايي حسن، حاج هاشمي ولي اله. بررسي اثرات مهاري دو اسانس مختلف گياه آويشن(Thymus vulgaris) بر روي انقباضات ايلئوم در مقايسه با فراورده دارويي موجود آويشن براي مصارف باليني. مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، دوره دوم، شماره2، تابستان1379 :27-22

7. فره وش محمدجعفر، ارج عباس. بررسي تاثير قطره گاستروليت در درمان علائم سندروم روده تحريک پذير. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس 1379

آخرين بازنگري:10/12/1388rb