آگهی تبلیغاتی لیمو ترش و زیره در مجله خانواده سبز491 و 492

آگهی تبلیغاتی کپسول نرم خوراکی لیمو ترش و زیره 75 باریج در مجله خانواده سبز، شماره های 491 و 492 اسفند ماه در صفحه 47 منتشر شد.


این دو محصول جهت کاهش و کنترل وزن، کاهش اشتها و کاهش چربی خون موثر هستند.