پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AsrdcTilia
AsrdcTilia در 13 تیر 1397 10:35
hollywood casino free slots online <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">online slots free</a> free slots hollywood <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free games for casino slots hollywood</a> | free slots no download slotomania on facebook
AqwvjTilia
AqwvjTilia در 13 تیر 1397 10:48
virgin casino online nj <a href="https://onlinecasino888.us.org/">hallmark online casino</a> bovada casino <a href="https://onlinecasino888.us.org/">casino games</a> | foxwoods casino online slots caesar casino online slot games
AzhsnTilia
AzhsnTilia در 13 تیر 1397 10:49
slot machines <a href="https://casinoslotstime.com/">online slots</a> free slots online no download <a href="https://casinoslotstime.com/">free slot games with no download</a> | slot machines free vegas slots online
AbhepTilia
AbhepTilia در 13 تیر 1397 10:51
huuuge casino <a href="https://casinogames24play.com/">stn play online casino</a> pala casino online <a href="https://casinogames24play.com/">codeshareonline doubledown casino</a> | vegas slots casino online casino play
AxrhyTilia
AxrhyTilia در 13 تیر 1397 11:00
casino slots <a href="https://casinoonlineplayn.com/">virgin casino online nj</a> online casino bonus <a href="https://casinoonlineplayn.com/">hallmark casino online</a> | online casinos penny slots
AcmdyTilia
AcmdyTilia در 13 تیر 1397 11:21
mystic lake casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">sugarhouse casino online</a> casinos near me <a href="https://casinogamesamericanno.com/">seneca niagara casino</a> | pechanga casino online gambling casino

virgin online casino nj <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino gambling</a> foxwoods casino online <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">real money casino</a> | best online casinos online casino gambling
AridtTilia
AridtTilia در 13 تیر 1397 11:22
vegas slots free <a href="https://originalcasinoslots.com/">free slots no download</a> slot machine games free <a href="https://originalcasinoslots.com/">cashman casino slots free</a> | free casino slots no download free online slots no download
AwcqaTilia
AwcqaTilia در 13 تیر 1397 11:22
casino games <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">best online casinos</a> online gambling <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">mgm online casino</a> - best online casinos - casino slots
AtvphTilia
AtvphTilia در 13 تیر 1397 11:28
caesars casino online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">sugarhouse casino</a> vegas casino online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">pala casino</a> | potawatomi casino hollywood casino online slots
AqhuoTilia
AqhuoTilia در 13 تیر 1397 11:32
vegas free slots <a href="https://casinoslotslime.com/">turning stone online slots</a> online slots real money <a href="https://casinoslotslime.com/">online casino slots</a> | gold fish casino slots free slots hollywood
AkdkwTilia
AkdkwTilia در 13 تیر 1397 11:33
free online casino slots <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">fortune bay casino</a> online casinos for us players <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">dakota sioux casino</a> | fantasy springs resort casino high five casino slots
AddlhTilia
AddlhTilia در 13 تیر 1397 11:34
free slots no download no registration <a href="https://ieslotsonline.com/">online slots real money</a> free slot games with no download <a href="https://ieslotsonline.com/">cashman casino slots free</a> | free slots hollywood hollywood casino free slots

free online casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">mohegan sun free online slots</a> free slots online no download no registration <a href="https://casinoslotsus.com/">vegas slots free</a> | slot machines best online slots
AgadsTilia
AgadsTilia در 13 تیر 1397 11:35
free slots hollywood <a href="https://online-casinoslots.us.org/">free vegas slots online casino</a> slots games <a href="https://online-casinoslots.us.org/">cashman casino slots</a> | vegas world free slots turning stone online slots
AaripTilia
AaripTilia در 13 تیر 1397 11:37
winstar casino <a href="https://casinogames888bit.com/">rivers casino</a> real money casino <a href="https://casinogames888bit.com/">codeshareonline doubledown casino</a> | betfair online casino parx casino
AbwiaTilia
AbwiaTilia در 13 تیر 1397 11:47
jackpot party casino slots on facebook <a href="https://casinoonlineplayz.com/">hollywood casino online</a> online casinos <a href="https://casinoonlineplayz.com/">online slot machines</a> | online casinos for us players foxwoods casino online slots
AlgytTilia
AlgytTilia در 13 تیر 1397 11:48
free online slots no download no registration <a href="https://ieonlineslots.com/">free online slots vegas world</a> free slots online no download no registration <a href="https://ieonlineslots.com/">free online slots games</a> | slot machines vegas world free slots
AkrwqTilia
AkrwqTilia در 13 تیر 1397 11:51
pechanga casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">online gambling</a> ignition casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">casino play</a> | casino blackjack casino online
AjlheTilia
AjlheTilia در 13 تیر 1397 11:51
usa online casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">sugarhouse casino online</a> cherokee casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">grand falls casino</a> | chumba casino online gambling sites
AgxfyTilia
AgxfyTilia در 13 تیر 1397 11:53
free slots games <a href="https://casinoslots24.us.org/">slot machines</a> play free slots for fun <a href="https://casinoslots24.us.org/">turning stone online slots</a> | online slot games vegas slots online
AsszxTilia
AsszxTilia در 13 تیر 1397 11:56
play free slots for fun <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free slots vegas world</a> casino games slots free <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free slot games online</a> | free slot games with no download play slots
AzlqeTilia
AzlqeTilia در 13 تیر 1397 12:16
casino play <a href="https://casinogames24play.com/">pala casino online</a> betfair casino online nj <a href="https://casinogames24play.com/">royal river casino</a> | muckleshoot casino winstar world casino

parx casino online <a href="https://casinogamesamericanno.com/">seneca casino online games</a> big fish casino slots <a href="https://casinogamesamericanno.com/">bonus casino</a> | muckleshoot casino real casino slots
AstzlTilia
AstzlTilia در 13 تیر 1397 12:17
play slots <a href="https://slotsonliners.com/">free online slots</a> free vegas slots online <a href="https://slotsonliners.com/">world class casino slots</a> | free games online slots vegas world free slots
AizufTilia
AizufTilia در 13 تیر 1397 12:17
gsn casino on facebook <a href="https://casinoonlineplayn.com/">chumba casino</a> doubleu casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">chinook winds casino</a> | royal river casino seneca casino online games
AtdgeTilia
AtdgeTilia در 13 تیر 1397 12:20
jackpot party casino slots on facebook <a href="https://onlinecasinodd.com/">pala casino online</a> maryland live casino online <a href="https://onlinecasinodd.com/">soaring eagle casino</a> | online casinos for us players chumba casino
AmallTilia
AmallTilia در 13 تیر 1397 12:35
play casino
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino real money</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">betfair online casino</a>
best online casinos
online casinos
https://onlinecasinoplay.us.org/ online casino gambling
AfrfrTilia
AfrfrTilia در 13 تیر 1397 12:36
foxwoods casino online slots <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">betfair online casino</a> stn play online casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">foxwoods casino online</a> | huuuge casino slots parx casino online
AbbjsTilia
AbbjsTilia در 13 تیر 1397 12:36
online casino bonus <a href="https://onlinecasino888.us.org/">posh casino</a> potawatomi casino <a href="https://onlinecasino888.us.org/">doubledown casino facebook</a> | bovada blackjack bigfish casino online games
AdczwTilia
AdczwTilia در 13 تیر 1397 12:42
hollywood online casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">pala casino online</a> online gambling casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">hollywood online casino</a> | zone online casino vegas world vegas casino games
AnynbTilia
AnynbTilia در 13 تیر 1397 12:43
free slot play <a href="https://originalcasinoslots.com/">online slots</a> best online slots <a href="https://originalcasinoslots.com/">jackpot party casino slots</a> | free video slots free slots online
AxestTilia
AxestTilia در 13 تیر 1397 12:48
casinos online <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">virgin casino online</a> gsn casino games <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">parx casino</a> | ilani casino gsn casino on facebook