پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AkrdiTilia
AkrdiTilia در 13 تیر 1397 08:36
real money casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">morongo casino</a> jackpot party casino slots on facebook <a href="https://onlinecasinodd.com/">online casinos for us players</a> | gsn casino on facebook online gambling casino
AavteTilia
AavteTilia در 13 تیر 1397 08:38
mohegan sun free online slots <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">hollywood casino free slots online</a> slot machines <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">vegas world free slots</a> | vegas slots free casino slots free games
AhqbeTilia
AhqbeTilia در 13 تیر 1397 08:40
caesars free slots online <a href="https://originalcasinoslots.com/">free slots no download</a> free online slots <a href="https://originalcasinoslots.com/">da vinci diamonds free online slots</a> | hollywood casino online slots free free slot games online

free penny slots <a href="https://ieslotsonline.com/">hollywood casino free slot play</a> free casino slot games <a href="https://ieslotsonline.com/">play slots online</a> | free slots vegas slots online
AvgtpTilia
AvgtpTilia در 13 تیر 1397 08:41
slot machine games free <a href="https://online-casinoslots.us.org/">free slots casino games</a> hollywood casino free slots <a href="https://online-casinoslots.us.org/">gold fish casino slots</a> | online slots free games online slots
AacvyTilia
AacvyTilia در 13 تیر 1397 08:50
casino blackjack <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a> online casino bonus <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">betfair online casino</a> - online casinos for us players - online casinos
AxgtrTilia
AxgtrTilia در 13 تیر 1397 08:50
online casino games <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino reviews</a> ignition casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">prairie meadows casino</a> | bovada casino betfair online casino
AutfiTilia
AutfiTilia در 13 تیر 1397 08:51
online casino games free <a href="https://onlinecasino888.us.org/">jack online casino</a> chumba casino <a href="https://onlinecasino888.us.org/">harrah online casino</a> | morongo casino doubledown casino
ApkyqTilia
ApkyqTilia در 13 تیر 1397 08:59
casinos online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">huge casino slots</a> fortune bay casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">turning stone casino</a> | bovada casino huuuge casino slots
AsagpTilia
AsagpTilia در 13 تیر 1397 09:04
parx casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">slots casino games</a> ignition casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">vegas casino online</a> | cafe casino online harrah online casino
AthkeTilia
AthkeTilia در 13 تیر 1397 09:08
turning stone online slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">free slot games</a> mohegan sun free online slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">casino slots free</a> | online slot games free slot play
AfefiTilia
AfefiTilia در 13 تیر 1397 09:10
turning stone casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">foxwoods casino online</a> chinook winds casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">slots casino games</a> | doubledown casino promo codes online casino no deposit bonus
AwllgTilia
AwllgTilia در 13 تیر 1397 09:13
slot machine games free <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">slot machines</a> hollywood casino online slots <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free vegas slots online casino</a> | world class casino slots hollywood casino free slots online
AikohTilia
AikohTilia در 13 تیر 1397 09:14
cafe casino online <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">three rivers casino</a> grand falls casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">gsn casino</a> | gsn casino games plainridge casino
AgpfbTilia
AgpfbTilia در 13 تیر 1397 09:24
gsn casino slots <a href="https://casinoslotstime.com/">free vegas slots online casino</a> free online casino slots <a href="https://casinoslotstime.com/">free online slots</a> | free online slots no download casino games slots free

free penny slots <a href="https://slotsonliners.com/">free slots vegas</a> goldfish casino slots free <a href="https://slotsonliners.com/">free slots online</a> | free casino slots no download vegas world free games online slots
AwuoqTilia
AwuoqTilia در 13 تیر 1397 09:37
seneca casino online games <a href="https://casinogames24play.com/">online casino reviews</a> real casino slots on facebook <a href="https://casinogames24play.com/">casinos near me</a> | tropicana online casino nj foxwoods resort casino
AezneTilia
AezneTilia در 13 تیر 1397 09:45
casino blackjack <a href="https://casinoonlineplayn.com/">big fish casino slots</a> hollywood casino play4fun <a href="https://casinoonlineplayn.com/">huge casino slots</a> | mgm online casino winstar casino
AeeklTilia
AeeklTilia در 13 تیر 1397 09:48
doubledown casino facebook <a href="https://casinogamesamericanno.com/">winstar casino</a> free online casino slots <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casino gambling</a> | high 5 casino seneca casino online games
AbcamTilia
AbcamTilia در 13 تیر 1397 10:01
free games online slots <a href="https://originalcasinoslots.com/">free slots no download</a> free slots online no download <a href="https://originalcasinoslots.com/">free video slots</a> | caesars free slots online free casino slots
AyxhlTilia
AyxhlTilia در 13 تیر 1397 10:07
slot machines <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">free slots online no download no registration</a> vegas free slots online <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">online slots free</a> | online slots free slots vegas
AedlsTilia
AedlsTilia در 13 تیر 1397 10:07
gsn casino slots <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">vegas casino online</a> betfair casino online nj <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">bovada casino</a> | fortune bay casino gsn casino games
AmlldTilia
AmlldTilia در 13 تیر 1397 10:07
free penny slots <a href="https://casinoslotslime.com/">free slots vegas world</a> free slot games with no download <a href="https://casinoslotslime.com/">free slot play no download</a> | hollywood casino online slots free slots no download
AzojmTilia
AzojmTilia در 13 تیر 1397 10:07
free slot machine games <a href="https://online-casinoslots.us.org/">slotomania on facebook</a> play slots <a href="https://online-casinoslots.us.org/">vegas slots online free</a> | online slot games free games online slots
AytnlTilia
AytnlTilia در 13 تیر 1397 10:11
slots online free <a href="https://casinoslotsus.com/">da vinci diamonds free online slots</a> vegas free slots online <a href="https://casinoslotsus.com/">vegas world free slots</a> | slots games caesars free slots online
AbhavTilia
AbhavTilia در 13 تیر 1397 10:13
chinook winds casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">online casino slots</a> online casinos <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">empire casino online</a> | hollywood online casino dakota sioux casino
AyuluTilia
AyuluTilia در 13 تیر 1397 10:18
big fish casino <a href="https://casinogames888bit.com/">gambling sites</a> posh casino online <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino games free</a> | vegas world casino games fantasy springs resort casino

firekeepers casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">zone online casino vegas world</a> jackpot party casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">winstar world casino</a> | hollywood casino online slots bigfish casino online games
AxpwyTilia
AxpwyTilia در 13 تیر 1397 10:25
free online slots no download no registration <a href="https://ieonlineslots.com/">free games online slots</a> slot machines <a href="https://ieonlineslots.com/">online slots</a> | free slots no download no registration free slot machine games
AfkpcTilia
AfkpcTilia در 13 تیر 1397 10:28
hallmark casino online <a href="https://casinoonlineplayz.com/">casino bonus</a> online casino reviews <a href="https://casinoonlineplayz.com/">dakota sioux casino</a> | tropicana online casino nj stn play online casino
AschyTilia
AschyTilia در 13 تیر 1397 10:30
slot games <a href="https://casinoslots24.us.org/">free vegas slots online</a> free vegas slots online <a href="https://casinoslots24.us.org/">free casino slots</a> | vegas slots free free slots games online
AdzvpTilia
AdzvpTilia در 13 تیر 1397 10:32
online casino bonus <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">big fish casino</a> gossip online casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">fortune bay casino</a> | vegas world casino games seneca niagara casino
AritaTilia
AritaTilia در 13 تیر 1397 10:34
bonus casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">codeshareonline doubledown casino</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinodd.com/">casino games no download no registration</a> | slots casino games royal river casino