پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AbhjxTilia
AbhjxTilia در 13 تیر 1397 06:18
casino play <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casinos</a> doubleu casino on facebook <a href="https://casinogamesamericanno.com/">hollywood online casino</a> | gsn casino on facebook doubledown casino promo codes

hollywood casino online facebook <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">maryland live casino online</a> gsn casino on facebook <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">san manuel casino</a> | bovada casino foxwoods casino online slots
AzyvuTilia
AzyvuTilia در 13 تیر 1397 06:20
vegas slots online <a href="https://ieonlineslots.com/">cashman casino slots</a> vegas free slots <a href="https://ieonlineslots.com/">free slots no download</a> | free casino slots world class casino slots
AyqqzTilia
AyqqzTilia در 13 تیر 1397 06:21
vegas world free games online slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">slots games</a> free slots online <a href="https://casinoslots24.us.org/">free casino slots</a> | free slot machine games slot machines
AwbeaTilia
AwbeaTilia در 13 تیر 1397 06:24
vegas slots casino online <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">plainridge casino</a> caesars casino online <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">potawatomi casino</a> | pala casino online nj world class casino slots masque
AjnwfTilia
AjnwfTilia در 13 تیر 1397 06:25
virgin online casino nj <a href="https://onlinecasinodd.com/">hollywood casino online facebook</a> casino slot <a href="https://onlinecasinodd.com/">jack online casino</a> | sugarhouse casino zone online casino log in
AulqmTilia
AulqmTilia در 13 تیر 1397 06:30
free slots hollywood <a href="https://casinoslotstime.com/">hollywood casino online slots free</a> free penny slots <a href="https://casinoslotstime.com/">free video slots</a> | free slots hollywood vegas casino slots
AsxroTilia
AsxroTilia در 13 تیر 1397 06:30
vegas world free games online slots <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free slot games</a> free online slots no download <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">goldfish casino slots free</a> | mohegan sun free online slots play slots online
AjkrdTilia
AjkrdTilia در 13 تیر 1397 06:33
real casino slots on facebook <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">maryland live casino online</a> posh casino online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">codeshareonline doubledown casino</a> | online casino bonus bigfish casino online games

hollywood casino play4fun <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">jackpot party casino slots on facebook</a> high 5 casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">choctaw casino durant oklahoma</a> | casino blackjack hollywood casino
ActqdTilia
ActqdTilia در 13 تیر 1397 06:34
casinos online <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">casino bonus</a> sugarhouse casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casino slots no download</a> | casino blackjack casino real money
AxjvwTilia
AxjvwTilia در 13 تیر 1397 06:35
free slot games online <a href="https://slotsonliners.com/">slots for free</a> free online slots <a href="https://slotsonliners.com/">gold fish casino slots</a> | vegas slots online vegas free slots
AsptyTilia
AsptyTilia در 13 تیر 1397 06:38
bigfish casino online games <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">twin river online casino</a> gsn casino on facebook <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">maryland live casino online</a> | doubledown casino promo codes casino games
AfupwTilia
AfupwTilia در 13 تیر 1397 06:39
casino real money <a href="https://onlinecasino888.us.org/">firekeepers casino</a> doubledown casino facebook <a href="https://onlinecasino888.us.org/">pala casino</a> | twin river online casino huuuge casino slots
AevzbTilia
AevzbTilia در 13 تیر 1397 07:09
foxwoods casino <a href="https://casinogames24play.com/">jackpot party casino facebook</a> winstar casino <a href="https://casinogames24play.com/">turning stone casino</a> | online gambling casino blackjack
AyzcoTilia
AyzcoTilia در 13 تیر 1397 07:11
free slot play no download <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">gsn casino slots</a> free slots games online <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">hollywood casino free slots online</a> | free vegas slots online free slot games
AvneaTilia
AvneaTilia در 13 تیر 1397 07:11
mgm online casino
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casinos</a>
online casinos
casino online
https://onlinecasinoplay.us.org/ best online casino
AdffbTilia
AdffbTilia در 13 تیر 1397 07:16
slot machines <a href="https://casinoslotslime.com/">free games for casino slots hollywood</a> free online casino slots <a href="https://casinoslotslime.com/">hollywood casino online slots free</a> | online slots real money hollywood casino online slots
AlbquTilia
AlbquTilia در 13 تیر 1397 07:17
vegas slots free <a href="https://online-casinoslots.us.org/">hollywood casino free slot play</a> online slots free <a href="https://online-casinoslots.us.org/">free games online slots</a> | vegas slots online free casino slot games
AwrxwTilia
AwrxwTilia در 13 تیر 1397 07:20
high five casino slots <a href="https://casinogamesamericanno.com/">free online casino slots</a> gsn casino games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">huge casino slots</a> | virgin casino online high five casino slots
AhlprTilia
AhlprTilia در 13 تیر 1397 07:26
free penny slots <a href="https://casinoslotsus.com/">casino slots free</a> free vegas slots online casino <a href="https://casinoslotsus.com/">real casino slots</a> | mohegan sun free online slots free slots games
AqejwTilia
AqejwTilia در 13 تیر 1397 07:37
parx casino <a href="https://casinogames888bit.com/">maryland live casino online</a> free online casino slots <a href="https://casinogames888bit.com/">online gambling casino</a> | big fish casino caesars casino online

three rivers casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">casinos online</a> choctaw casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino games</a> | slot machines online casinos for us players
AlizxTilia
AlizxTilia در 13 تیر 1397 07:41
free casino slots no download <a href="https://ieonlineslots.com/">play slots</a> cashman casino slots <a href="https://ieonlineslots.com/">mohegan sun free online slots</a> | online casino slots no download free online casino slots
AbrieTilia
AbrieTilia در 13 تیر 1397 07:44
hollywood online casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">casino slot</a> casino slot <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">online casino games free</a> | online casino online casino reviews
AaaasTilia
AaaasTilia در 13 تیر 1397 07:44
free slots no download <a href="https://casinoslots24.us.org/">slot games free</a> free slot play no download <a href="https://casinoslots24.us.org/">real casino slots</a> | casino slots jackpot party casino slots
AslfuTilia
AslfuTilia در 13 تیر 1397 07:50
slots for real money <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casino gambling</a> real casino slots on facebook <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">four winds casino</a> | fortune bay casino foxwoods resort casino
AahxvTilia
AahxvTilia در 13 تیر 1397 07:51
free online slots no download <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">slot machine games free</a> free casino slots games <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">hollywood casino free slots online</a> | free online slots no download free penny slots
AfxjiTilia
AfxjiTilia در 13 تیر 1397 07:56
foxwoods casino online <a href="https://casinoonlineplayz.com/">online casino gambling</a> grand falls casino <a href="https://casinoonlineplayz.com/">huge casino slots</a> | online casino gambling casino slots

online casino gambling <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">prairie meadows casino</a> empire casino online <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">hollywood online casino</a> | parx casino online seneca niagara casino
AqnabTilia
AqnabTilia در 13 تیر 1397 07:58
slot machine games free <a href="https://casinoslotstime.com/">free slot play no download</a> free vegas slots online casino <a href="https://casinoslotstime.com/">free slot games</a> | vegas slots online free slots games online

slot games <a href="https://slotsonliners.com/">free slot machine games</a> cashman casino slots <a href="https://slotsonliners.com/">vegas world free games online slots</a> | cashman casino slots free free slot play no download
AxtkxTilia
AxtkxTilia در 13 تیر 1397 08:22
online casino bonus <a href="https://casinogames24play.com/">doubledown casino promo codes</a> online casino slots <a href="https://casinogames24play.com/">tropicana online casino nj</a> | caesars casino online winstar world casino
AqzyrTilia
AqzyrTilia در 13 تیر 1397 08:30
caesars casino online <a href="https://casinoonlineplayn.com/">zone online casino log in</a> three rivers casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">play casino</a> | online casino real money treasure island casino minnesota
AhedyTilia
AhedyTilia در 13 تیر 1397 08:35
cafe casino online <a href="https://casinogamesamericanno.com/">pala casino online</a> twin river online casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">hollywood online casino</a> | muckleshoot casino jackpot party casino