پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AeuxvTilia
AeuxvTilia در 13 تیر 1397 03:57
foxwoods casino online slots <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">gambling sites</a> pala casino online nj <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">real casino slots</a> | prairie meadows casino real money casino
AmjtvTilia
AmjtvTilia در 13 تیر 1397 03:58
doubleu casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">mystic lake casino</a> caesars casino online <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">online casino</a> | mgm online casino online casinos for us players
AcbsqTilia
AcbsqTilia در 13 تیر 1397 03:59
soaring eagle casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">zone online casino vegas world</a> bovada casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">rock n cash casino slots</a> | ignition casino doubledown casino facebook
AaygtTilia
AaygtTilia در 13 تیر 1397 04:05
turning stone casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">empire casino online</a> maryland live casino online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">treasure island casino minnesota</a> | hollywood casino online facebook online gambling

bovada casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">caesars casino online</a> ignition casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">casino bonus</a> | huuuge casino slots hollywood casino online facebook
AwvsyTilia
AwvsyTilia در 13 تیر 1397 04:05
hallmark online casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">best online casinos</a> gambling sites <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">paradise casino</a> | bovada blackjack vegas casino games
AydsiTilia
AydsiTilia در 13 تیر 1397 04:13
vegas world casino games <a href="https://onlinecasino888.us.org/">empire casino online</a> casino bonus <a href="https://onlinecasino888.us.org/">choctaw casino durant oklahoma</a> | slotomania slot machines online casino bonus
AubpoTilia
AubpoTilia در 13 تیر 1397 04:20
play slots <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">vegas world free games online slots</a> slots games <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">free online slots</a> | free games online slots vegas slots free

cashman casino slots <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">free online casino slots</a> free slot play <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">casino games slots free</a> | free online slots vegas world free slots hollywood
AeqobTilia
AeqobTilia در 13 تیر 1397 04:24
online gambling casino
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino bonus</a>
casino real money
gsn casino games
https://onlinecasinoplay.us.org/ online gambling
AbstrTilia
AbstrTilia در 13 تیر 1397 04:24
vegas free slots online <a href="https://ieslotsonline.com/">vegas world free slots</a> slot machines <a href="https://ieslotsonline.com/">free online slots no download no registration</a> | hollywood casino online slots free slot games online
AofxtTilia
AofxtTilia در 13 تیر 1397 04:30
free casino slots <a href="https://online-casinoslots.us.org/">vegas slots online</a> free slot games <a href="https://online-casinoslots.us.org/">free slot games online</a> | free slot games free online slots no download
AyhomTilia
AyhomTilia در 13 تیر 1397 04:42
casino online <a href="https://casinogames24play.com/">rivers casino</a> sugarhouse casino <a href="https://casinogames24play.com/">online casinos for us players</a> | gambling games firekeepers casino
AejtrTilia
AejtrTilia در 13 تیر 1397 04:47
rock n cash casino slots <a href="https://casinoonlineplayn.com/">pechanga casino</a> vegas casino online <a href="https://casinoonlineplayn.com/">playmgm nj casino online</a> | gsn casino foxwoods resort casino
AyktdTilia
AyktdTilia در 13 تیر 1397 04:48
free slot games <a href="https://casinoslotsus.com/">vegas world free games online slots</a> vegas casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">cashman casino slots free</a> | da vinci diamonds free online slots free slots online
AbltiTilia
AbltiTilia در 13 تیر 1397 04:55
mystic lake casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">maryland live casino online</a> hollywood casino online slots <a href="https://casinogamesamericanno.com/">huge casino slots</a> | hollywood online casino casino blackjack

best online casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">foxwoods casino online slots</a> hyper casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino play</a> | hollywood online casino morongo casino
AvcwtTilia
AvcwtTilia در 13 تیر 1397 04:58
free penny slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">online slots</a> slots games <a href="https://casinoslots24.us.org/">play free slots for fun</a> | vegas world free games online slots vegas slots online
AvguyTilia
AvguyTilia در 13 تیر 1397 05:01
cashman casino slots <a href="https://ieonlineslots.com/">best online slots</a> free casino slot games <a href="https://ieonlineslots.com/">free video slots</a> | free slots online no download no registration slotomania on facebook
AxiwcTilia
AxiwcTilia در 13 تیر 1397 05:05
free slot games online <a href="https://casinoslotstime.com/">free slots hollywood</a> free slots games online <a href="https://casinoslotstime.com/">casino slots free</a> | online slots free free casino slots games
AghngTilia
AghngTilia در 13 تیر 1397 05:09
free video slots <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">online slot games</a> caesars free slots online <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">mohegan sun free online slots</a> | slots games real casino slots
AhvxuTilia
AhvxuTilia در 13 تیر 1397 05:11
chinook winds casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">bovada blackjack</a> seneca casino online games <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">huge casino slots</a> | jackpot party casino vegas casino online
AlnnaTilia
AlnnaTilia در 13 تیر 1397 05:11
hollywood casino free slots <a href="https://slotsonliners.com/">hollywood casino free slots</a> best online slots <a href="https://slotsonliners.com/">free online casino slots</a> | play slots online real casino slots
AnjdsTilia
AnjdsTilia در 13 تیر 1397 05:15
gambling online <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">online casino bonus</a> chumba casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">foxwoods resort casino</a> | online casinos gsn casino games
AtvxeTilia
AtvxeTilia در 13 تیر 1397 05:20
bovada casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">betfair casino online nj</a> morongo casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casinos</a> | huuuge casino hollywood casino play4fun
AukogTilia
AukogTilia در 13 تیر 1397 05:22
ignition casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">slots for real money</a> huuuge casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">play casino</a> | pala casino casino blackjack
AhutxTilia
AhutxTilia در 13 تیر 1397 05:45
free slots online no download <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">free slots casino games</a> free slots no download no registration <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">mohegan sun free online slots</a> | online casino slots no download free games for casino slots hollywood
AjusrTilia
AjusrTilia در 13 تیر 1397 05:50
free online slots vegas world <a href="https://originalcasinoslots.com/">vegas world free games online slots</a> slots online free <a href="https://originalcasinoslots.com/">hollywood casino free slot play</a> | cashman casino slots slot games free
AcayzTilia
AcayzTilia در 13 تیر 1397 05:54
vegas slots online <a href="https://online-casinoslots.us.org/">online casino slots</a> free slots hollywood <a href="https://online-casinoslots.us.org/">slots online</a> | slot games free free online slots vegas world
ArlkbTilia
ArlkbTilia در 13 تیر 1397 05:56
gambling online <a href="https://casinogames24play.com/">four winds casino</a> play casino <a href="https://casinogames24play.com/">double down casino</a> | choctaw casino durant oklahoma online casino bonus
AgscqTilia
AgscqTilia در 13 تیر 1397 06:00
online casino gambling <a href="https://casinoonlineplayn.com/">hollywood casino play4fun</a> free online casino slots <a href="https://casinoonlineplayn.com/">maryland live casino online</a> | caesar casino online slot games doubledown casino promo codes
AozbjTilia
AozbjTilia در 13 تیر 1397 06:05
slots for real money <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online gambling casino</a> bovada casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">slots for real money</a> - gsn casino slots - gsn casino slots
AhgsfTilia
AhgsfTilia در 13 تیر 1397 06:07
free online casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">free online casino slots</a> goldfish casino slots free <a href="https://casinoslotsus.com/">online casino slots</a> | slot machine games free free online slots vegas world