پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AdfbrTilia
AdfbrTilia در 13 تیر 1397 01:39
viagra dosage <a href="https://viagraonline24us.accountant/">viagra generic availability</a> viagra coupons <a href="https://viagraonline24us.accountant/">viagra coupon</a> | viagra side effects generic viagra 100mg
AyutmTilia
AyutmTilia در 13 تیر 1397 01:39
gsn casino slots
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">gsn casino games</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino blackjack</a>
gsn casino
casino blackjack
https://onlinecasinoplay.us.org/ casino games
AxnesTilia
AxnesTilia در 13 تیر 1397 01:41
casino games <a href="https://onlinecasinospark.com/">casino games</a> mgm online casino <a href="https://onlinecasinospark.com/">casino bonus</a> | slots for real money bovada casino
AuaiqTilia
AuaiqTilia در 13 تیر 1397 01:54
cheap viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">cialis vs viagra</a> viagra generic <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra pills</a> | cialis vs viagra buy cheap viagra

viagra generic availability <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">female viagra</a> cheap viagra <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">online viagra</a> | viagra viagra coupons
AmafpTilia
AmafpTilia در 13 تیر 1397 01:57
real money casino <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino games</a> slots for real money <a href="https://casinogames888bit.com/">gsn casino slots</a> | gsn casino casino online
AvhrxTilia
AvhrxTilia در 13 تیر 1397 02:09
viagra samples <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">buy cheap viagra</a> viagra coupons <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">viagra pills</a> | viagra pills viagra prices
AkyhgTilia
AkyhgTilia در 13 تیر 1397 02:11
best online casinos <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">casino bonus</a> online gambling <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">casino bonus</a> | casino bonus online casino gambling
AjvmtTilia
AjvmtTilia در 13 تیر 1397 02:16
gsn casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casino gambling</a> online casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casino real money</a> | casino slots casino blackjack

online casino real money <a href="https://casinogames24play.com/">betfair online casino</a> online casinos <a href="https://casinogames24play.com/">casino slots</a> | casino games online casinos for us players
AunfgTilia
AunfgTilia در 13 تیر 1397 02:22
online casino games <a href="https://casinoonlineplayn.com/">casino slots</a> gsn casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">play casino</a> | gsn casino gsn casino
AmechTilia
AmechTilia در 13 تیر 1397 02:23
online casinos <a href="https://slotsonliners.com/">betfair online casino</a> gsn casino <a href="https://slotsonliners.com/">slots for real money</a> | free online casino slots online casino gambling
AsjknTilia
AsjknTilia در 13 تیر 1397 02:25
online casino gambling <a href="https://online-casinos.us.org/">casino bonus</a> casino real money <a href="https://online-casinos.us.org/">casino real money</a> | online gambling casino gsn casino games
AqmjjTilia
AqmjjTilia در 13 تیر 1397 02:28
casino bonus <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casinos</a> play casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">casino online</a> | online gambling best online casino
AilswTilia
AilswTilia در 13 تیر 1397 02:30
viagra dosage <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra</a> viagra generic availability <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra</a> | viagra generic availability viagra prices
ArdjyTilia
ArdjyTilia در 13 تیر 1397 02:40
online casinos for us players <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">online casino games</a> casino play <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">real money casino</a> | casino bonus casino bonus
AjzofTilia
AjzofTilia در 13 تیر 1397 02:40
casino bonus <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino bonus</a> online casinos for us players <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino games</a> | best online casinos best online casino
AoozqTilia
AoozqTilia در 13 تیر 1397 02:47
slots for real money <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">real money casino</a> online gambling casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">online casino bonus</a> | gsn casino play casino
AfpydTilia
AfpydTilia در 13 تیر 1397 02:52
online casino gambling <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casino real money</a> gsn casino slots <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casinos</a> | casino play casino play
AaxazTilia
AaxazTilia در 13 تیر 1397 02:54
online gambling casino <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">casino games</a> online casinos <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">online gambling</a> | casino slots gsn casino
AhansTilia
AhansTilia در 13 تیر 1397 03:03
generic viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">generic viagra 100mg</a> generic viagra 100mg <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">sophia viagra</a> | buy viagra viagra 100mg

viagra coupon <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">generic viagra 100mg</a> online viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">buy viagra</a> | viagra pills viagra pills
AfsmsTilia
AfsmsTilia در 13 تیر 1397 03:06
casino games <a href="https://online-casinoslots.us.org/">casino slots</a> free online casino slots <a href="https://online-casinoslots.us.org/">online casinos</a> | best online casino casino blackjack
AvymsTilia
AvymsTilia در 13 تیر 1397 03:19
slotomania slot machines <a href="https://casinogames888bit.com/">prairie meadows casino</a> bovada casino <a href="https://casinogames888bit.com/">jack online casino</a> | vegas world casino slots vegas casino online
AnrkgTilia
AnrkgTilia در 13 تیر 1397 03:21
casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">gsn casino games</a> online casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online gambling casino</a> - online casino slots - slots for real money
AcmoiTilia
AcmoiTilia در 13 تیر 1397 03:28
free online slots games <a href="https://casinoslotsus.com/">best online slots</a> free vegas slots online <a href="https://casinoslotsus.com/">play free slots for fun</a> | vegas slots free play slots
AphkmTilia
AphkmTilia در 13 تیر 1397 03:33
slot machines <a href="https://casinogames24play.com/">virgin casino online nj</a> real money casino <a href="https://casinogames24play.com/">winstar world casino</a> | virgin online casino nj zone online casino vegas world

cherokee casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">gsn casino games</a> bovada casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">sugarhouse casino online</a> | mohegan sun casino big fish casino
AuprgTilia
AuprgTilia در 13 تیر 1397 03:34
slots for real money <a href="https://casinoonlineplayn.com/">four winds casino</a> parx casino online <a href="https://casinoonlineplayn.com/">casinos in iowa</a> | casino blackjack big fish casino
ArsshTilia
ArsshTilia در 13 تیر 1397 03:35
online slots free <a href="https://casinoslots24.us.org/">online slot games</a> free video slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">slot machines</a> | slots online world class casino slots
AtomcTilia
AtomcTilia در 13 تیر 1397 03:40
hollywood casino online slots free <a href="https://ieonlineslots.com/">gold fish casino slots</a> free games for casino slots hollywood <a href="https://ieonlineslots.com/">online slots real money</a> | free slot play free vegas slots online
AbvtvTilia
AbvtvTilia در 13 تیر 1397 03:41
ignition casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">gossip online casino</a> doubledown casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casino slots</a> | ilani casino penny slots
AoahkTilia
AoahkTilia در 13 تیر 1397 03:48
online casino slots no download <a href="https://casinoslotstime.com/">free slots hollywood</a> free slots online <a href="https://casinoslotstime.com/">vegas slots online</a> | vegas slots online free slotomania on facebook

vegas slots online free <a href="https://slotsonliners.com/">vegas slots online free</a> vegas slots online free <a href="https://slotsonliners.com/">free slot machine games</a> | free video slots vegas free slots online
AdhvqTilia
AdhvqTilia در 13 تیر 1397 03:49
free vegas slots online casino <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">online casino slots no download</a> hollywood casino free slots <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">hollywood casino free slots</a> | free slots vegas online casino slots no download