پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AlgtzTilia
AlgtzTilia در 12 تیر 1397 23:15
slots for real money <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">online casinos</a> mgm online casino <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">online casinos</a> | online casino bonus online casino slots
AtopxTilia
AtopxTilia در 12 تیر 1397 23:21
play casino <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">real money casino</a> slots for real money <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">online casino real money</a> | casino play casino bonus
AcaalTilia
AcaalTilia در 12 تیر 1397 23:26
online casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casino bonus</a> online casino slots <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">betfair online casino</a> | online casino betfair online casino
AxkcsTilia
AxkcsTilia در 12 تیر 1397 23:27
cheap viagra <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">cheap viagra</a> buy cheap viagra <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">online viagra</a> | viagra prices viagra online
AbdnoTilia
AbdnoTilia در 12 تیر 1397 23:39
best online casinos <a href="https://casinoslotstime.com/">mgm online casino</a> online casino slots <a href="https://casinoslotstime.com/">casino real money</a> | casino bonus casino blackjack

casino bonus <a href="https://slotsonliners.com/">gsn casino</a> online casino gambling <a href="https://slotsonliners.com/">casino blackjack</a> | casino online casino play
AcytxTilia
AcytxTilia در 12 تیر 1397 23:51
casino play <a href="https://casinogames24play.com/">mgm online casino</a> best online casinos <a href="https://casinogames24play.com/">casino slots</a> | best online casino online casino games
AdiraTilia
AdiraTilia در 12 تیر 1397 23:52
viagra pills <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">cheap viagra</a> online viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">buy viagra</a> | buy viagra online buy cheap viagra
AgafeTilia
AgafeTilia در 12 تیر 1397 23:54
casino slots <a href="https://casinoonlineplayn.com/">mgm online casino</a> betfair online casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">online casinos</a> | online gambling casino bovada casino
AuicdTilia
AuicdTilia در 13 تیر 1397 00:02
betfair online casino <a href="https://onlinecasinoflow.com/">online gambling</a> online gambling casino <a href="https://onlinecasinoflow.com/">online casinos for us players</a> | gsn casino slots casino play
ApbbfTilia
ApbbfTilia در 13 تیر 1397 00:03
online casinos for us players <a href="https://casinogamesamericanno.com/">casino slots</a> best online casinos <a href="https://casinogamesamericanno.com/">best online casino</a> | free online casino slots casino real money
AbvfuTilia
AbvfuTilia در 13 تیر 1397 00:14
slots for real money <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">bovada casino</a> online casino slots <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">free online casino slots</a> | online casino mgm online casino

slots for real money <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">casino blackjack</a> gsn casino slots <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">real money casino</a> | online casino slots mgm online casino

casino slots <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">casino blackjack</a> casino slots <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">casino bonus</a> | casino games online casino slots
AqfaaTilia
AqfaaTilia در 13 تیر 1397 00:16
female viagra <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">online viagra</a> viagra samples <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">viagra prices</a> | viagra online cheap viagra
AxzadTilia
AxzadTilia در 13 تیر 1397 00:20
mgm online casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">real money casino</a> online casinos <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">gsn casino</a> | bovada casino online casinos
AbfqdTilia
AbfqdTilia در 13 تیر 1397 00:20
online gambling casino <a href="https://onlinecasinospark.com/">betfair online casino</a> online casino gambling <a href="https://onlinecasinospark.com/">online casino</a> | casino online mgm online casino
AkpvrTilia
AkpvrTilia در 13 تیر 1397 00:24
viagra on line <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">cheap viagra</a> cheap viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">generic viagra</a> | natural viagra viagra 100mg
AmmguTilia
AmmguTilia در 13 تیر 1397 00:37
online casino bonus <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">casino bonus</a> online casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casino slots</a> | online casino slots online casino gambling

online casino real money <a href="https://casinogames888bit.com/">gsn casino</a> casino slots <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino games</a> | online casinos online casino slots
AkthpTilia
AkthpTilia در 13 تیر 1397 00:47
real money casino <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">casino bonus</a> casino blackjack <a href="https://onlinecasinobiggs.com/">real money casino</a> | gsn casino online casinos for us players
AcowmTilia
AcowmTilia در 13 تیر 1397 00:48
viagra generic availability <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">viagra dosage</a> viagra on line <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">buy viagra online</a> | viagra for women viagra
AkfhfTilia
AkfhfTilia در 13 تیر 1397 00:48
casino play <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casino slots</a> online casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">mgm online casino</a> | casino bonus casino play
AxppeTilia
AxppeTilia در 13 تیر 1397 00:50
online casino slots <a href="https://online-casinos.us.org/">online gambling casino</a> gsn casino slots <a href="https://online-casinos.us.org/">casino play</a> | online casino real money online casino
AaauoTilia
AaauoTilia در 13 تیر 1397 01:00
casino bonus <a href="https://casinoslotstime.com/">online casino</a> casino play <a href="https://casinoslotstime.com/">play casino</a> | online casino casino real money

gsn casino games <a href="https://slotsonliners.com/">gsn casino games</a> casino bonus <a href="https://slotsonliners.com/">online casino real money</a> | casino games casino online
AdnwsTilia
AdnwsTilia در 13 تیر 1397 01:04
casino real money <a href="https://casinogames24play.com/">casino blackjack</a> betfair online casino <a href="https://casinogames24play.com/">online gambling</a> | gsn casino games best online casino
AbtfoTilia
AbtfoTilia در 13 تیر 1397 01:08
online casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">real money casino</a> real money casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">slots for real money</a> | online casino bonus online casinos
AupqeTilia
AupqeTilia در 13 تیر 1397 01:11
viagra pills <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra 100mg</a> generic viagra 100mg <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra for women</a> | viagra natural viagra
AddsuTilia
AddsuTilia در 13 تیر 1397 01:16
gsn casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casinos</a> free online casino slots <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casino gambling</a> | free online casino slots slots for real money
AbgmwTilia
AbgmwTilia در 13 تیر 1397 01:22
bovada casino <a href="https://casinoonlineplayz.com/">online casino</a> online casinos <a href="https://casinoonlineplayz.com/">casino online</a> | play casino casino play
ArurcTilia
ArurcTilia در 13 تیر 1397 01:23
bovada casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online gambling casino</a> best online casinos <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">bovada casino</a> | online casino gambling online gambling casino
AuascTilia
AuascTilia در 13 تیر 1397 01:27
online casinos for us players <a href="https://onlinecasinodd.com/">gsn casino games</a> online casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">mgm online casino</a> | best online casinos online gambling
AiaubTilia
AiaubTilia در 13 تیر 1397 01:34
online casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">betfair online casino</a> online casino games <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">slots for real money</a> | gsn casino games best online casinos

gsn casino games <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">mgm online casino</a> online gambling casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">bovada casino</a> | betfair online casino online casino
AudylTilia
AudylTilia در 13 تیر 1397 01:38
casino play <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">casino games</a> gsn casino slots <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casino slots</a> | online gambling casino betfair online casino