پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

immuctFup
immuctFup در 16 تیر 1397 12:14
casino real money <a href="https://casinogames24play.com/">online gambling casino</a> gsn casino <a href="https://casinogames24play.com/">online gambling</a> | bovada casino real money casino
ZittirmBoomma
ZittirmBoomma در 16 تیر 1397 12:14
bovada casino <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">best online casinos</a> best online casino <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">mgm online casino</a> | play casino slots for real money
AzjgmTilia
AzjgmTilia در 16 تیر 1397 12:17
online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a> betfair online casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino real money</a> - online gambling casino - play casino
Ruipsevigue
Ruipsevigue در 16 تیر 1397 12:18
gsn casino games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">casino online</a> gsn casino games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casino slots</a> | casino slots gsn casino slots
trinidwiday
trinidwiday در 16 تیر 1397 12:38
online casino slots <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">online casinos</a> casino real money <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">casino play</a> | betfair online casino free online casino slots
Kedgetugempom
Kedgetugempom در 16 تیر 1397 12:55
online casino real money <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">online casino bonus</a> mgm online casino <a href=" https://onlinecasinoplay777.us.org/ ">casino slots</a> | online casino slots online casinos
Busearremnamp
Busearremnamp در 16 تیر 1397 13:01
free online slots <a href="https://casinoslotslime.com/">slot machines</a> free online slots games <a href="https://casinoslotslime.com/">world class casino slots</a> | free online slots no download slots online
Alurahalzer
Alurahalzer در 16 تیر 1397 13:03
real casino slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">slot games</a> cashman casino slots <a href=" https://casinoslots24.us.org/ ">free online slots</a> | play slots play slots

gold fish casino slots <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">slots online</a> cashman casino slots <a href=" https://casinoslotsplay.us.org/">casino slots</a> | online slots slots online
snagmaggero
snagmaggero در 16 تیر 1397 13:11
play casino <a href="https://onlinecasinoslotswmw.com/">online casino slots</a> online casinos for us players <a href="https://onlinecasinoslotswmw.com/">real money casino</a> | slots for real money online gambling casino
immuctFup
immuctFup در 16 تیر 1397 13:15
online casinos for us players <a href="https://casinogames24play.com/">online casino</a> gsn casino games <a href="https://casinogames24play.com/">casino bonus</a> | gsn casino slots best online casinos

casino blackjack <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino gambling</a> real money casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">gsn casino</a> | gsn casino games online casino gambling
DrearceAppeday
DrearceAppeday در 16 تیر 1397 13:15
hollywood casino online slots <a href="https://ieonlineslots.com/">vegas slots online</a> play slots online <a href="https://ieonlineslots.com/">slots online</a> | cashman casino slots cashman casino slots
ZittirmBoomma
ZittirmBoomma در 16 تیر 1397 13:16
mgm online casino <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">online casino</a> mgm online casino <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">online casino real money</a> | casino online real money casino
Haurerummiz
Haurerummiz در 16 تیر 1397 13:24
gsn casino games <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino</a> online casino gambling <a href="https://casinogames888bit.com/">slots for real money</a> | best online casino best online casinos
trinidwiday
trinidwiday در 16 تیر 1397 13:35
casino bonus <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">gsn casino slots</a> bovada casino <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">online casino real money</a> | gsn casino games casino slots
AcnutTilia
AcnutTilia در 16 تیر 1397 13:44
bovada casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">slots for real money</a> bovada casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casino slots</a> - online casinos - casino games
Neurrycreaddy
Neurrycreaddy در 16 تیر 1397 13:55
online casinos for us players <a href="https://online-casinos.us.org/">online gambling casino</a> gsn casino games <a href=" https://online-casinos.us.org/ ">betfair online casino</a> | slots for real money online casino gambling
Plenilewloara
Plenilewloara در 16 تیر 1397 14:08
online casinos for us players <a href="https://casinoonlinegames2018.com/">online gambling</a> best online casino <a href="https://casinoonlinegames2018.com/">real money casino</a> | online gambling gsn casino games

best online casinos <a href="https://casinoonlineslotsy.com/">online casino bonus</a> best online casino <a href="https://casinoonlineslotsy.com/">online casino real money</a> | casino blackjack online casino bonus
Busearremnamp
Busearremnamp در 16 تیر 1397 14:09
cashman casino slots <a href="https://casinoslotslime.com/">online slot games</a> best online slots <a href="https://casinoslotslime.com/">free online slots games</a> | slot machines free games online slots
CalmStutleWhelt
CalmStutleWhelt در 16 تیر 1397 14:16
best online slots <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">free online slots games</a> free online slots games <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">slots online</a> | best online slots free online slots
Phemyrilidietry
Phemyrilidietry در 16 تیر 1397 14:16
best online casinos <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online gambling</a> online casino games <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casinos</a> | gsn casino games best online casinos
ZittirmBoomma
ZittirmBoomma در 16 تیر 1397 14:17
real money casino <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">online casino slots</a> online casino games <a href="https://onlinecasinoslotsplay13.com/">online casino</a> | slots for real money betfair online casino
Wrexibepienue
Wrexibepienue در 16 تیر 1397 14:22
real casino slots <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free online slots no download</a> slot games <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free online slots</a> | real casino slots gsn casino slots
Haccigginuill
Haccigginuill در 16 تیر 1397 14:28
casino real money <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casinos</a> casino real money <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino slots</a> | casino real money online casino slots
trinidwiday
trinidwiday در 16 تیر 1397 14:31
online casino games <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">best online casino</a> casino bonus <a href="https://onlinecasinoslotsmaxx.com/">casino online</a> | online casino gsn casino