پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AeasfTilia
AeasfTilia در 12 تیر 1397 21:11
buy cheap viagra <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">viagra pills</a> female viagra <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">buy viagra online</a> | viagra prices natural viagra
AjzcdTilia
AjzcdTilia در 12 تیر 1397 21:24
slots for real money <a href="https://casinogames24play.com/">online casinos</a> online casinos for us players <a href="https://casinogames24play.com/">online casino slots</a> | mgm online casino free online casino slots
AujliTilia
AujliTilia در 12 تیر 1397 21:26
play casino <a href="https://online-casinos.us.org/">online casinos for us players</a> casino games <a href="https://online-casinos.us.org/">online casino</a> | free online casino slots gsn casino
AllsyTilia
AllsyTilia در 12 تیر 1397 21:26
natural viagra <a href="https://viagraonline24us.accountant/">buy cheap viagra</a> buy cheap viagra <a href="https://viagraonline24us.accountant/">generic viagra 100mg</a> | viagra coupons cheap viagra
AvdilTilia
AvdilTilia در 12 تیر 1397 21:28
viagra coupon <a href="https://viagrabuypills.accountant/">generic viagra 100mg</a> viagra without a doctor prescription <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra pills</a> | cheap viagra female viagra
AjccdTilia
AjccdTilia در 12 تیر 1397 21:32
online casino <a href="https://casinoonlineplayz.com/">online gambling casino</a> casino play <a href="https://casinoonlineplayz.com/">best online casinos</a> | best online casinos online gambling
AfvbvTilia
AfvbvTilia در 12 تیر 1397 21:41
online casinos for us players <a href="https://casinogamesamericanno.com/">slots for real money</a> online gambling <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online casinos for us players</a> | best online casinos betfair online casino

betfair online casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">casino blackjack</a> online casino real money <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino games</a> | casino real money online gambling
AzoioTilia
AzoioTilia در 12 تیر 1397 21:43
online gambling casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">slots for real money</a> casino play <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">online casinos for us players</a> | mgm online casino best online casinos
AsmkwTilia
AsmkwTilia در 12 تیر 1397 21:43
viagra online <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra coupons</a> viagra coupons <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra side effects</a> | cialis vs viagra viagra coupons
AitcvTilia
AitcvTilia در 12 تیر 1397 21:44
casino games <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">best online casino</a> online casino bonus <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">betfair online casino</a> | casino online online gambling
AbbglTilia
AbbglTilia در 12 تیر 1397 21:52
viagra coupon <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">buy viagra online</a> female viagra <a href="https://viagraonlinequote.accountant/">viagra</a> | cheap viagra generic viagra 100mg
AbshtTilia
AbshtTilia در 12 تیر 1397 21:53
online casino <a href="https://casinogames888bit.com/">free online casino slots</a> free online casino slots <a href="https://casinogames888bit.com/">online casinos for us players</a> | slots for real money online casino gambling
AhgksTilia
AhgksTilia در 12 تیر 1397 21:53
slots for real money <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">betfair online casino</a> real money casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">casino bonus</a> | online casinos play casino
AgvzvTilia
AgvzvTilia در 12 تیر 1397 21:57
free online casino slots <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online casinos for us players</a> online casinos <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">gsn casino games</a> | best online casinos casino games
AszveTilia
AszveTilia در 12 تیر 1397 21:59
online casino games <a href="https://casinoslotstime.com/">casino real money</a> casino bonus <a href="https://casinoslotstime.com/">bovada casino</a> | online casino bonus casino games
AsskzTilia
AsskzTilia در 12 تیر 1397 22:05
play casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">online casino real money</a> casino online <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino slots</a> | casino bonus casino online
AiytnTilia
AiytnTilia در 12 تیر 1397 22:07
natural viagra <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">viagra side effects</a> viagra pills <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">viagra coupon</a> | cheap viagra viagra pills
AqodaTilia
AqodaTilia در 12 تیر 1397 22:14
online gambling <a href="https://slotsonliners.com/">bovada casino</a> online casino real money <a href="https://slotsonliners.com/">casino blackjack</a> | casino blackjack online gambling casino
AgxclTilia
AgxclTilia در 12 تیر 1397 22:31
generic viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra on line</a> viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra pills</a> | viagra side effects generic viagra 100mg
AyjaxTilia
AyjaxTilia در 12 تیر 1397 22:35
gsn casino games <a href="https://onlinecasinoflow.com/">online casino real money</a> gsn casino slots <a href="https://onlinecasinoflow.com/">gsn casino</a> | online casinos for us players casino slots
AhimjTilia
AhimjTilia در 12 تیر 1397 22:39
casino games <a href="https://casinoonlineplayn.com/">gsn casino slots</a> online casino games <a href="https://casinoonlineplayn.com/">best online casinos</a> | casino online real money casino
AsackTilia
AsackTilia در 12 تیر 1397 22:48
best online casinos <a href="https://casinogamesamericanno.com/">casino blackjack</a> gsn casino games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">online gambling</a> | mgm online casino casino play
AinccTilia
AinccTilia در 12 تیر 1397 22:50
free online casino slots <a href="https://casinoonlineplayz.com/">best online casino</a> online casinos <a href="https://casinoonlineplayz.com/">slots for real money</a> | free online casino slots online casino bonus

casino real money <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">online casino bonus</a> casino slots <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">real money casino</a> | online casino slots casino games
ArltnTilia
ArltnTilia در 12 تیر 1397 22:51
viagra coupon <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">viagra 100mg</a> buy viagra online <a href="https://viagraonlinegeneric24.accountant/">buy viagra online</a> | viagra pills online viagra
AozfkTilia
AozfkTilia در 12 تیر 1397 22:54
online casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">play casino</a> casino slots <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">casino blackjack</a> | casino bonus online gambling
AmmnwTilia
AmmnwTilia در 12 تیر 1397 22:54
best online casinos <a href="https://onlinecasinospark.com/">casino play</a> online gambling <a href="https://onlinecasinospark.com/">casino play</a> | gsn casino online gambling
ApbzvTilia
ApbzvTilia در 12 تیر 1397 22:58
mgm online casino <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">best online casino</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">online casino bonus</a> | casino blackjack casino slots

best online casinos <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">online casino real money</a> free online casino slots <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">online casino real money</a> | online casino bonus betfair online casino
AwmesTilia
AwmesTilia در 12 تیر 1397 23:03
generic viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra generic</a> viagra coupon <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">female viagra</a> | cialis vs viagra viagra without a doctor prescription
AngwpTilia
AngwpTilia در 12 تیر 1397 23:07
betfair online casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">mgm online casino</a> best online casinos <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">gsn casino</a> | casino slots casino real money
AonckTilia
AonckTilia در 12 تیر 1397 23:15
online casino <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">casino games</a> online casinos <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">gsn casino games</a> | best online casino online casinos

real money casino <a href="https://casinogames888bit.com/">best online casinos</a> slots for real money <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino slots</a> | online casino games best online casino