پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AgvulTilia
AgvulTilia در 12 تیر 1397 19:10
uy viagra <a href="https://viagraonlineinusa.party/">viagra without a doctor prescription</a> viagra <a href="https://viagraonlineinusa.party/">generic viagra 100mg</a> | cheap viagra buy viagra online
AwnmwTilia
AwnmwTilia در 12 تیر 1397 19:12
sophia viagra <a href="https://viagragenericstore.party/">natural viagra</a> natural viagra <a href="https://viagragenericstore.party/">sophia viagra</a> | viagra samples cheap viagra

viagra samples <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">viagra coupons</a> sophia viagra <a href="https://viagrapnlinerxpills.party/">viagra for women</a> | viagra generic availability viagra dosage
AwagjTilia
AwagjTilia در 12 تیر 1397 19:16
online gambling casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino blackjack</a> online gambling <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino real money</a> | online casinos online gambling casino
ArbpuTilia
ArbpuTilia در 12 تیر 1397 19:18
viagra for women <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">generic viagra 100mg</a> generic viagra <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">online viagra</a> | female viagra female viagra
AfhgeTilia
AfhgeTilia در 12 تیر 1397 19:23
casino games <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">casino real money</a> play casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">online gambling</a> | online casino games casino play
ApageTilia
ApageTilia در 12 تیر 1397 19:26
generic viagra <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">viagra coupons</a> viagra pills <a href="https://viagraonlinemypill24.accountant/">buy cheap viagra</a> | viagra generic availability viagra generic
AgwzwTilia
AgwzwTilia در 12 تیر 1397 19:29
viagra coupon <a href="https://viagraecogeneric.party/">sophia viagra</a> viagra dosage <a href="https://viagraecogeneric.party/">natural viagra</a> | natural viagra viagra side effects
AxgeyTilia
AxgeyTilia در 12 تیر 1397 19:48
buy viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">generic viagra 100mg</a> viagra generic availability <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">cheap viagra</a> | viagra 100mg female viagra
AqrkjTilia
AqrkjTilia در 12 تیر 1397 19:48
sophia viagra <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">viagra generic availability</a> cheap viagra <a href="https://viagraecogeneric.accountant/">uy viagra</a> | viagra for women viagra pills
AdymxTilia
AdymxTilia در 12 تیر 1397 19:50
gsn casino <a href="https://online-casinos.us.org/">gsn casino games</a> online casinos <a href="https://online-casinos.us.org/">casino online</a> | best online casino mgm online casino
AtfrzTilia
AtfrzTilia در 12 تیر 1397 20:00
natural viagra <a href="https://viagraonline24us.accountant/">cheap viagra</a> viagra <a href="https://viagraonline24us.accountant/">cheap viagra</a> | female viagra cialis vs viagra
AhhsgTilia
AhhsgTilia در 12 تیر 1397 20:05
viagra without a doctor prescription <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra pills</a> viagra <a href="https://viagrabuypills.accountant/">viagra generic availability</a> | viagra side effects viagra pills
AqqeyTilia
AqqeyTilia در 12 تیر 1397 20:08
gsn casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">gsn casino slots</a> online casino slots <a href="https://casinoonlineplayn.com/">casino play</a> | online casino games online casinos for us players
AauidTilia
AauidTilia در 12 تیر 1397 20:09
slots for real money <a href="https://casinogames24play.com/">online casino real money</a> online casino bonus <a href="https://casinogames24play.com/">gsn casino</a> | casino online best online casino
AjyipTilia
AjyipTilia در 12 تیر 1397 20:14
free online casino slots <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">casino real money</a> online gambling casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">online casinos for us players</a> | casino bonus casino bonus
AdpogTilia
AdpogTilia در 12 تیر 1397 20:18
casino games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">casino games</a> casino bonus <a href="https://casinogamesamericanno.com/">slots for real money</a> | online casino online gambling
AxjwxTilia
AxjwxTilia در 12 تیر 1397 20:20
viagra on line <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra coupon</a> viagra on line <a href="https://viagrapnlinerxpills.accountant/">viagra coupon</a> | natural viagra viagra on line
AdnrwTilia
AdnrwTilia در 12 تیر 1397 20:26
free online casino slots <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">best online casinos</a> online casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casinos</a> | slots for real money casino online
AcdciTilia
AcdciTilia در 12 تیر 1397 20:27
online gambling <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">online casino slots</a> casino blackjack <a href="https://onlinecasinogames24now.com/">casino play</a> | mgm online casino casino online
AwwgeTilia
AwwgeTilia در 12 تیر 1397 20:29
gsn casino games <a href="https://casinogames888bit.com/">slots for real money</a> slots for real money <a href="https://casinogames888bit.com/">online casino slots</a> | best online casinos casino bonus
AreoyTilia
AreoyTilia در 12 تیر 1397 20:29
online casino games <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">online casinos for us players</a> online casino bonus <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">best online casino</a> | online casino bonus real money casino
AbldfTilia
AbldfTilia در 12 تیر 1397 20:34
viagra coupon <a href="https://viagraonlineinusa.party/">viagra online</a> viagra generic <a href="https://viagraonlineinusa.party/">female viagra</a> | viagra without a doctor prescription viagra generic availability
AqxeaTilia
AqxeaTilia در 12 تیر 1397 20:39
bovada casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">bovada casino</a> online casino games <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">gsn casino</a> | online casinos for us players betfair online casino
AyozzTilia
AyozzTilia در 12 تیر 1397 20:42
online casinos <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino real money</a> online casino bonus <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casino games</a> | bovada casino play casino

casino blackjack <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">online gambling</a> free online casino slots <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">casino slots</a> | online casino real money free online casino slots
AujnoTilia
AujnoTilia در 12 تیر 1397 20:43
sophia viagra <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">cheap viagra</a> generic viagra 100mg <a href="https://viagraonlineinusa.accountant/">viagra samples</a> | sophia viagra viagra dosage
AvldcTilia
AvldcTilia در 12 تیر 1397 20:44
slots for real money <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">online gambling</a> best online casinos <a href="https://onlinecasinoplay777.us.org/">betfair online casino</a> | online casinos for us players online gambling casino
AplimTilia
AplimTilia در 12 تیر 1397 20:52
buy cheap viagra <a href="https://viagraecogeneric.party/">viagra on line</a> female viagra <a href="https://viagraecogeneric.party/">viagra pills</a> | viagra coupons generic viagra
AqkeaTilia
AqkeaTilia در 12 تیر 1397 20:56
casino play
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">bovada casino</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino games</a>
gsn casino
mgm online casino
https://onlinecasinoplay.us.org/ gsn casino
AbymbTilia
AbymbTilia در 12 تیر 1397 21:03
viagra without a doctor prescription <a href="https://viagragenericstore.accountant/">viagra samples</a> viagra generic availability <a href="https://viagragenericstore.accountant/">viagra 100mg</a> | buy viagra online viagra for women
AqthgTilia
AqthgTilia در 12 تیر 1397 21:10
natural viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">online viagra</a> buy viagra <a href="https://viagraonlinecheaprx.accountant/">viagra generic availability</a> | cialis vs viagra viagra without a doctor prescription