پماد مقعدی ام‌جي باریج®

پماد مقعدی ام‌جي باریج®

دکتر رضا بخردی

بخش توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه

هموروئیدها، بالشتک‌های موجود در بافت زیرمخاطی کانال مقعد و دارای ونول، آرتریول و فیبرهای عضلات صاف هستند. هموروئیدها جزو آناتومی نرمال آنورکتال هستند لذا فقط زمانی که سمپتوماتیک شوند (بیماری هموروئید)، درمان صورت
می‌گیرد. هموروئیدها قسمتی از مکانیزم اختیار در دفع هستند و در حالت استراحت به کامل شدن بسته بودن کانال مقعد کمک می‌کنند. زور زدن زیاد، افزایش فشار داخل شکم و مدفوع سفت موجب متورم شدن وریدهای شبکه هموروئیدی و پرولاپس بافت هموروئیدی می‌شود و ممکن است خونریزی، ترومبوز و پرولاپس هموروئیدال علامت‌دار بوجود آید. بیماری هموروئید، بيماري شايع ناحيه مقعد و ركتوم و يكي از شايع‌ترين علل خونريزي از اين ناحيه بوده و ممكن است موجب درد، ناراحتي و ناتواني بيمار گردد. بیماری هموروئید به انواع خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شود که با توجه به محل قرار گرفتن بالشتک‌های هموروئیدی نسبت بهdentate line کانال مقعد می‌باشد. بیماری هموروئید داخلی در 3 درجه طبقه‌بندی می‌شود: درجه یک: به داخل کانال مقعد برجسته می‌شود و ممکن است به هنگام زور زدن فراتر ازdentate line پرولاپس پیدا کند. درجه دو: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما به خودی خود برگشت می‌کند و درجه 3: از مقعد پرولاپس پیدا کرده اما نمی‌تواند برگشت کند و در خطر Strangulation قرار دارد.

خونریزی از هموروئید درجه 1 و 2 غالباً با افزایش مصرف فیبرهای غذایی، ملین‌ها، افزایش دریافت مایعات و پرهیز از زور زدن بهبود می‌یابد با این حال اقداماتي مانند تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي در درمان علائم بیماری هموروئید، نياز به درجات بالايي از پذيرش بيمار دارد و هنگامي كه اين اقدامات مؤثر نباشد، بسياري از پزشكان راهكارهاي غير جراحي را انتخاب مي‌كنند مانند اسكلروتراپي و كرايوتراپي كه معمولاً نياز به دوره‌هاي آموزشي مخصوص براي پزشك، تجهيزات ويژه و پذيرفتن خطرات هر كدام دارد و صرف نظر از تعداد نسبتاً زياد اين راهكارها، هيچيك مزيتي بر ديگري نداشته است. از طرفي در تقريباً اكثر كشورها استفاده از گياهان دارويي در درمان بیماری هموروئید رايج است و گياه مورد با نام علمی Myrtus communis از جمله اين گياهان است كه بطور سنتی از آن در اسهال، زخم پپتیک، بیماری هموروئيد، التهاب، بیماریهای تنفسي و پوستی استفاده مي‌شود.(1)

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

اسانس مورد داراي اثرات ضدالتهاب و ضدقارچ بوده و قادر است با دوز 0.64 mg/mL توليد NO را به طور قابل توجهي مهار کند بدون آنکه حيات سلول را تحت تأثير قرار دهد. اين نتايج اميد بخش غلظت بيواکتيو اسانس مورد را با پروفايل مصرف ايمن آشکار نموده و کاربردهاي بالقوه خوراکي، موضعي و استنشاقي آن را پيشنهاد مي‌کند.(2)

در يک مطالعه براي تعيين يون‌هاي وازواکتيو در گياهاني که به طور موضعي و سيستميک براي درمان هموروئيد استفاده مي‌شوند، پژوهشگران نتيجه گرفتند گياه مورد که از جمله گياهان استفاده شده براي درمان موضعي هموروئيد مي‌باشد داراي يون‌هاي وازواکتيو به ويژه يون‌هاي منقبض کننده عروق است و موجب اثرات درماني در هموروئيد مي‌شود.(3)

در طي يک کارآزمائي باليني دوسو بي‌خبر کنترل شده 67 بيمار مبتلا به بیماری هموروئید درجه I و II از پماد ام جي باریج
(حاوی اسانس مورد) يا پماد آنتي‌هموروئيد به مدت 2 هفته استفاده نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که هر دو دارو کاهش چشمگيري در ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، درد دائم، خارش، سنگيني و سوزش مقعد و تنسموس داشتند و از نظر آماري تفاوت معني‌داري بين ميزان علائم قبل و بعد از درمان مشاهده گرديد (P<0.01). از نظر کاهش ميزان خونريزي تفاوت معني‌داري بين پماد ام جي باریج و پماد آنتي هموروئيد وجود داشت (P=0.052)؛ لذا محققين نتيجه گرفتند که مي‌توان از پماد ام‌جي باریج براي رفع علائم هموروئيدهاي درجه I و II استفاده نمود.(4)

در يک کارآزمايي باليني دوسو بي‌خبر تصادفي double-dummyبه منظور بررسي اثر لوسيون موضعي حاوي اسانس مورد
(ام جی باریج) در تخفيف علائم هموروئيد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد، 106 بيمار مبتلا به هموروئيد به صورت تصادفي لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد دارونما (n=50; age: 36.2±10.8) يا پماد آنتي‌هموروئيد و لوسيون دارونما
(n=56; age: 40.6±11.1) را به مدت 2 هفته مورد استفاده قرار دادند. در ابتدا و پايان بررسي، شدت و شيوع علائم هموروئيد مورد ارزيابي قرار گرفت. در پايان مطالعه همه علائم مورد ارزيابي (خونريزي، درد دائم، درد هنگام اجابت مزاج، تحريک و خارش مقعد، سنگيني و تنسموس) به طور قابل توجهي در هر دو گروه کاهش يافت (p<0.001). از نظر ميزان بهبودي علائم مورد ارزيابي، بين لوسيون حاوي اسانس مورد و پماد آنتي‌هموروئيد تفاوت معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). بر اساس نظر محققين، نتايج اين مطالعه، اولين شواهد کلينيکي اثربخشي اسانس مورد در تخفيف علائم هموروئيد و حمايت بيشتر از کاربرد آن به عنوان يک عامل آنتي‌هموروئيد در طب سنتي را فراهم نمود.(5)

MG Barij® Rectal Ointment

پماد ام جی باریج به منظور بهبود علائم ناشي از بیماری هموروئید درجه I و II مانند خونريزي، درد، خارش، سوزش، سنگيني مقعد و زورپيچ و بهبود علائم شقاق مقعد تجویز میشود. به منظور استفاده بهینه از این فرآورده و راحتی بیمار، پماد مقعدی ام جی باریج با 6 عدد اپليكاتور مقعدي در اختیار بیمار قرار میگیرد تا در صورتي كه پزشك معالج دستور ديگري نداده باشد، به مدت 2 هفته، روزي 2 بار، هر بار 1 اپليکاتور از راه مقعد استفاده شود. بهتر است قبل از استفاده، ناحيه مقعد با آب ولرم به خوبي پاک و شسته شود.

موارد منع مصرف: منع مصرف خاصي براي پماد ام جي باريج وجود ندارد.( 7و6)

عوارض جانبي: در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال بروز واکنش‌هاي حساسيت موضعي وجود دارد.

تداخلات دارويي: مدركي دال بر تداخل اثر اين فرآورده با ساير داروها موجود نيست.

استفاده در دوران بارداري و شيردهي: اطلاعات كافي در مورد استفاده از اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي وجود ندارد.

نکات قابل توصيه:

× فرآورده را از ديد و دسترس اطفال دور نگهداريد.

× قبل از مصرف اين دارو، اطمينان از تشخيص صحيح درجه هموروئيد ضروريست.

× دوره درمان را كامل نمائيد.

× در صورت مشاهده هرگونه عارضه يا تشديد علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک يا داروساز مشورت نمائيد.

× در صورت وجود همزمان بیماری هموروئید و شقاق مقعد استفاده از محلول ام‌جي باریج توصيه مي‌شود.

× پس از مصرف؛ در تيوب دارو را کاملاً ببنديد.

× فرآورده را دور از نور در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.

References:

1.Alipour G1, Dashti S, Hosseinzadeh H.Review of pharmacological effects of Myrtuscommunis L. and its active constituents.Phytother Res. 2014 Aug;28(8):1125-36.

2. Bouzabata A, Cabral C, Goncalves M J, Cruz M T, Bighelli A, Cavaleiro C, Casanova J, Tomi F, Salgueiro L.Myrtuscommunis L. as source of a bioactive and safe essential oil.Food and Chemical Toxicology 75 (2015) 166–172

3. MahirGulec, RecaiOgur, Hüsamettin Gul, Ahmet Korkmaz Bilal Bakir. Investigation of vasoactive ion content of herbs used in hemorrhoid treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.2, April 2009, pp.187-192

4. فره وش محمد جعفر، شريفي حسين. تعيين تأثير پماد مورد و مقايسه آن با پماد آنتي هموروئيد در درمان علائم هموروئيد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس،1380.

5. Panahi Y, Mousavi-Nayeeni S M, Sahebkar A H, Fanaie S A, Rahimnia A, Beiraghdar F.Myrtuscommunis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative Study. Turk J Pharm Sci 11(1), 1-8, 2014

6.RodolpheBalz. The healing power of essential oils. 1999:124

7. SabihaSumbul, M Aftab Ahmad, M Asif and Mohd Akhtar. Myrtuscommunis Linn. - A review. Indian Journal of Natural Products and Resources.Vol. 2(4), December 2011, pp.
395-402

آخرين بازنگري:20/02/1395/rb

نظرات 1 014

AttykTilia
AttykTilia در 13 تیر 1397 12:56
jackpot party casino slots <a href="https://casinoslotslime.com/">online casino slots</a> free slots vegas world <a href="https://casinoslotslime.com/">free slot play</a> | slots online free slot games

vegas slots free <a href="https://ieslotsonline.com/">vegas world free slots</a> slots online free <a href="https://ieslotsonline.com/">hollywood casino free slots</a> | free slot games caesars free slots online
AqmyqTilia
AqmyqTilia در 13 تیر 1397 12:59
slots online <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">free slot play</a> slots online <a href="https://casinoslotsonline.us.org/">mohegan sun free online slots</a> | slots for free free slot games
AkrwrTilia
AkrwrTilia در 13 تیر 1397 12:59
vegas casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">free casino slots games</a> online casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">free online slots no download</a> | free games online slots free games online slots
AhymzTilia
AhymzTilia در 13 تیر 1397 13:04
vegas free slots online <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">caesars free slots online</a> world class casino slots <a href="https://casinoslotsplay.us.org/">free slots vegas</a> | free slots casino games free slot games
AiokoTilia
AiokoTilia در 13 تیر 1397 13:10
san manuel casino <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">big fish casino</a> casino games <a href="https://onlinecasinogamesmgm.com/">gsn casino on facebook</a> | jack online casino winstar casino

online casinos <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">casinos in iowa</a> online casinos for us players <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">bovada blackjack</a> | playmgm nj casino online online casinos for us players
AchxuTilia
AchxuTilia در 13 تیر 1397 13:11
free slots no download <a href="https://ieonlineslots.com/">vegas slots free</a> online slots <a href="https://ieonlineslots.com/">vegas world free games online slots</a> | free slot play slots for free
AxmauTilia
AxmauTilia در 13 تیر 1397 13:15
huge casino slots <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">soaring eagle casino</a> jackpot party casino slots on facebook <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">casinos online</a> | online casino real money online casinos for us players
AjdvfTilia
AjdvfTilia در 13 تیر 1397 13:17
caesars free slots online <a href="https://casinoslots24.us.org/">slot machine games free</a> vegas world free games online slots <a href="https://casinoslots24.us.org/">vegas slots online</a> | mohegan sun free online slots free slot machine games
AndkmTilia
AndkmTilia در 13 تیر 1397 13:31
virgin online casino nj <a href="https://casinogames24play.com/">virgin online casino nj</a> real casino slots <a href="https://casinogames24play.com/">firekeepers casino</a> | harrah online casino plainridge casino

casino online <a href="https://casinogamesamericanno.com/">mystic lake casino</a> paradise casino <a href="https://casinogamesamericanno.com/">gsn casino games</a> | foxwoods resort casino harrah online casino
AyqnaTilia
AyqnaTilia در 13 تیر 1397 13:33
online casino reviews <a href="https://casinoonlineplayn.com/">grand falls casino</a> bonus casino <a href="https://casinoonlineplayn.com/">firekeepers casino</a> | san manuel casino mohegan sun casino
AkaliTilia
AkaliTilia در 13 تیر 1397 13:43
free games online slots <a href="https://slotsonliners.com/">free slot games online</a> real casino slots <a href="https://slotsonliners.com/">online casino slots no download</a> | free casino slots games free casino slots no download
AapheTilia
AapheTilia در 13 تیر 1397 13:51
online casinos <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casinos</a> bovada casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">online casinos for us players</a> - free online casino slots - casino slots
AmxpwTilia
AmxpwTilia در 13 تیر 1397 13:51
empire casino online <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">hollywood online casino</a> double down casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">hallmark online casino</a> | real money casino paradise casino
AgawnTilia
AgawnTilia در 13 تیر 1397 13:56
pala casino <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">online gambling casino</a> caesars casino online <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">gsn casino</a> | fantasy springs resort casino sugarhouse casino online
AclgoTilia
AclgoTilia در 13 تیر 1397 14:02
best online casinos <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">ignition casino</a> online casino gambling <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">slots for real money</a> | slots for real money chumba casino
AedwyTilia
AedwyTilia در 13 تیر 1397 14:04
plainridge casino <a href="https://onlinecasinodd.com/">hollywood casino</a> doubledown casino facebook <a href="https://onlinecasinodd.com/">dakota sioux casino</a> | jackpot party casino facebook online casino games free
AuyncTilia
AuyncTilia در 13 تیر 1397 14:21
free online casino slots <a href="https://originalcasinoslots.com/">hollywood casino free slot play</a> free casino slots games <a href="https://originalcasinoslots.com/">casino slots free games</a> | vegas slots online real casino slots

free casino slot games <a href="https://ieslotsonline.com/">casino games slots free</a> cashman casino slots <a href="https://ieslotsonline.com/">hollywood casino online slots</a> | turning stone online slots slots online

free slot play no download <a href="https://casinoslotsus.com/">vegas slots online free</a> online casino slots <a href="https://casinoslotsus.com/">casino games slots free</a> | mohegan sun free online slots free casino slots
AwiulTilia
AwiulTilia در 13 تیر 1397 14:22
vegas free slots online <a href="https://casinoslots24.us.org/">online slots real money</a> free casino slot games <a href="https://casinoslots24.us.org/">slotomania on facebook</a> | vegas slots free free slot play
AietzTilia
AietzTilia در 13 تیر 1397 14:23
casinos in iowa <a href="https://onlinecasino888.us.org/">resorts online casino nj</a> betfair casino online nj <a href="https://onlinecasino888.us.org/">cafe casino online</a> | chinook winds casino empire casino online
AdorwTilia
AdorwTilia در 13 تیر 1397 14:24
gambling online <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">casino games</a> soaring eagle casino <a href="https://casinoonline888slotsy.com/">online casino games free</a> | penny slots soaring eagle casino
AakdkTilia
AakdkTilia در 13 تیر 1397 14:30
casino slots <a href="https://ieonlineslots.com/">real casino slots</a> slots online free <a href="https://ieonlineslots.com/">slots online free</a> | slots online free games for casino slots hollywood
AocbkTilia
AocbkTilia در 13 تیر 1397 14:31
gossip online casino <a href="https://casinogames24play.com/">casino blackjack</a> foxwoods casino online slots <a href="https://casinogames24play.com/">online casino</a> | online casino bonus pala casino online nj
AwfsnTilia
AwfsnTilia در 13 تیر 1397 14:36
free slots games online <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">free vegas slots online</a> slots online <a href="https://onlineslotsbiggs.com/">slots online free</a> | hollywood casino online slots goldfish casino slots free
AemhdTilia
AemhdTilia در 13 تیر 1397 14:42
grand falls casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">winstar casino</a> royal river casino <a href="https://bestonlinecasinoppul.com/">caesar casino online slot games</a> | doubledown casino facebook gambling online

bigfish casino online games <a href="https://casinogamesamericanno.com/">hallmark casino online</a> vegas slots casino online <a href="https://casinogamesamericanno.com/">caesars casino online</a> | virgin casino online nj morongo casino
AvgidTilia
AvgidTilia در 13 تیر 1397 14:43
online casinos for us players <a href="https://casinoonlineplayn.com/">doubledown casino</a> hallmark casino online <a href="https://casinoonlineplayn.com/">online casino games free</a> | virgin casino online nj plainridge casino
AszmhTilia
AszmhTilia در 13 تیر 1397 15:02
gsn casino <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">zone online casino log in</a> casino blackjack <a href="https://bestonlinecasinosky.com/">online casino games</a> | online casinos for us players parx casino
AqoujTilia
AqoujTilia در 13 تیر 1397 15:06
casino blackjack <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">bonus casino</a> bigfish casino online games <a href="https://casinoonlinegamesgsn.com/">three rivers casino</a> | pala casino dakota sioux casino
AwqtcTilia
AwqtcTilia در 13 تیر 1397 15:06
casino play
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">free online casino slots</a>
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org/">casino online</a>
betfair online casino
casino real money
https://onlinecasinoplay.us.org/ online casino real money
AtenpTilia
AtenpTilia در 13 تیر 1397 15:13
casino blackjack <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">betfair online casino</a> seneca casino online games <a href="https://onlinecasinogameslime.com/">cherokee casino</a> | online gambling casino chumba casino
AjvdiTilia
AjvdiTilia در 13 تیر 1397 15:39
free penny slots online <a href="https://originalcasinoslots.com/">hollywood casino online slots</a> free slots games online <a href="https://originalcasinoslots.com/">vegas world free slots</a> | slots for free jackpot party casino slots

hollywood casino free slots online <a href="https://ieslotsonline.com/">hollywood casino free slots</a> vegas slots online free <a href="https://ieslotsonline.com/">free slots online no download</a> | play slots online casino slots free games

hollywood casino online slots free <a href="https://casinoslotsus.com/">hollywood casino online slots</a> free online slots no download no registration <a href="https://casinoslotsus.com/">vegas casino slots</a> | free games online slots goldfish casino slots free